Aktualności

W dniach 15-17.05.2015 r. odbyły się pierwsze rekolekcje podstawowe na ziemi holenderskiej. Wiola i Sebastian – polskie małżeństwo, które wcześniej uczestniczyło w rekolekcjach w naszej, tarnowskiej diecezji, podjęło próbę przeszczepienia ich na tamtejszy grunt. Bardzo głęboko przeżyli swój własny weekend, co spowodowało, że z dużym zaangażowaniem postanowili uczynić pierwszy krok w kierunku założenia ośrodka Spotkań Małżeńskich w Holandii.

więcej...

W dniach 19-20 maja 2015 w domu rekolekcyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie-Bielanach odbyło się ogólnopolskie spotkanie Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, konsultorów tej Rady, diecezjalnych duszpasterzy rodzin oraz doradców życia rodzinnego. Spotkanie zatytułowane było „Zachwyt nad małżeństwem i rodziną”. Pierwszy dzień tego spotkania poświęcony był tworzeniu wspólnoty osób i do udziału w nim zaproszeni byli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń rodzinnych.  Irena i Jerzy Grzybowscy wygłosili referat pt. „Jak pracować z młodymi małżeństwami? Zaproszenie do wspólnoty na przykładzie Spotkań Małżeńskich”. Zwrócili uwagę, że sposób zapraszania do wspólnoty oraz metody pracy z małżeństwami zależą od poszukiwań i potrzeb samych małżeństw.

 


 

 

więcej...

18 kwietnia odbyło się w Warszawie w Domu Pielgrzyma „Amicus” spotkanie plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Tematem tego spotkania było: „Jak ruchy pomagają małżeństwom, rodzinom oraz parom niesakramentalnym w rozwoju duchowym?”.  Irena i Jerzy Grzybowscy podzielili się doświadczeniem Spotkań Małżeńskich umocnionym inspiracjami płynącymi z Międzynarodowego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń poświęconego rodzinie, jaki odbył się w styczniu w Rzymie. Zamieszczamy pełny tekst ich wystąpienia.

Irena i Jerzy Grzybowscy

INSPIRACJE PŁYNĄCE Z MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ POŚWIĘCONEGO RODZINIE

 W ramach przygotowań do jesiennej sesji Synodu Papieska Rada do Spraw Rodziny zorganizowała Międzynarodowy Kongres przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich zatytułowany „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Odbył się on w Rzymie w dniach 22-24 stycznia 2015 r. Celem tego Kongresu było podzielenie się doświadczeniami ruchów z różnych części świata w zakresie problemów określonych w drugiej ankiecie synodalnej i przedstawienie konkretnych propozycji do dokumentu przygotowującego tegoroczną, drugą sesję Synodu. W Kongresie uczestniczyło 240 osób z 27 krajów świata, głównie małżeństw, reprezentujących 82 ruchy i stowarzyszenia małżeńskie, rodzinne i obrony życia. To zaproszenie do dyskusji pokazuje jak wielką wagę przykłada Stolica Apostolska do pracy ruchów i stowarzyszeń. Na Kongresie było kilka wystąpień plenarnych jako zagajenia do pracy w grupach językowych. My uczestniczyliśmy w grupie angielskojęzycznej.

więcej...

Spotkania Małżeńskie odbywają się regularnie w krajach Europy Wschodniej, szczególnie na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Wszędzie małżonkowie potrzebują dialogu. W dniach 27-29.03.2015 r. weekend rekolekcyjny odbył się w Baranowiczach na Białorusi. Po jego zakończeniu uczestnicy powiedzieli m.in.: „Nie oczekiwałem zbyt wiele od przyjazdu tutaj, ale okazało się, że to możliwość zajrzenia w głąb siebie samego i siebie nawzajem. Są zmiany na lepsze i wiele jeszcze można poprawić w naszych stosunkach”.


 

więcej...

W okresie Wielkiego Postu Spotkania Małżeńskie zorganizowały 50 trzydniowych rekolekcji dla małżeństw na terenie całego kraju, a także wśród polonii w Anglii, Irlandii, Niemczech i USA. Weekendy rekolekcyjne odbyły się także na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie. Wszędzie uczestnicy rozpoznawali na nowo istotę sakramentu małżeństwa. Liczne świadectwa mówiły o odnowieniu lub odbudowaniu więzi małżeńskiej, nieraz zagrożonej rozwodem.  Na zakończenie rekolekcji uczestnicy mówili m.in.:

więcej...

<< <  Strona 12 z 25  > >>