Aktualności

W okresie Wielkiego Postu Spotkania Małżeńskie zorganizowały 50 trzydniowych rekolekcji dla małżeństw na terenie całego kraju, a także wśród polonii w Anglii, Irlandii, Niemczech i USA. Weekendy rekolekcyjne odbyły się także na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie. Wszędzie uczestnicy rozpoznawali na nowo istotę sakramentu małżeństwa. Liczne świadectwa mówiły o odnowieniu lub odbudowaniu więzi małżeńskiej, nieraz zagrożonej rozwodem.  Na zakończenie rekolekcji uczestnicy mówili m.in.:

więcej...

- Słowa, które usłyszeliśmy od prowadzących i słowa, które powiedzieliśmy sobie w naszym małżeństwie, pozwoliły nam na podjęcie decyzji, co robić z naszym małżeństwem dalej. Te rekolekcje rozwiązały wiele spraw. Bóg ciągle nas zaskakuje, ale to raczej my coraz bardziej potrafimy wsłuchiwać się w Niego, rozumieć Go i odpowiadać  – powiedział jeden z uczestników dorocznych Rekolekcji dla Animatorów Warszawskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, zatytułowanych „W dialogu z Bogiem przy pomocy Pisma Świętego”.

więcej...

- Jesteśmy wszyscy w naszych ruchach i stowarzyszeniach powołani do głoszenia nadziei. Przynosimy nadzieję, dając świadectwo Ewangelii Rodziny. Końcowy dokument synodalny powinien przynieść „wiosnę rodzinie” – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Rodziny abp Vincenzo Paglia na zakończenie Międzynarodowego Kongresu  zatytułowanego „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”, które odbyło się w Rzymie w dniach 21-23 stycznia 2015 r. Uczestniczyło w nim 240 przedstawicieli 84 katolickich ruchów małżeńskich, rodzinnych i obrony życia z 27 krajów świata. Z Polski byli założyciele Spotkań Małżeńskich – Irena i Jerzy Grzybowscy. Celem Kongresu była wspólne omówienie dokumentu synodalnego Relatio Synodi. To, że Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje w sprawie Synodu przedstawicieli ruchów katolickich  świadczy o tym,  jakie znaczenie przykłada do pracy ruchów. W dalszej części przedstawiamy relację z tego wydarzenia.

więcej...

29 listopada 2014 r. Zarząd Krajowy Spotkań Małżeńskich w Polsce zatwierdził nowy ośrodek Stowarzyszenia, a mianowicie Ośrodek Pelpliński. Od wielu lat organizuje on rekolekcje dla małżeństw, Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych. Początkowo działał w ramach Ośrodka w Gdyni. Teraz usamodzielnił się, co stworzy małżeństwom i przygotowującym się do małżeństwa w tym regionie większe możliwości doświadczenia dialogu jako drogi. Na zdjęciu jedni z głównych inspiratorów powstania Ośrodka: Iwona i Krzysztof Dolewowie. Do współtwórców ośrodka należą także ks. Sławomir Ałaszewski i ks. Dariusz Kułakowski. W Pelplinie w 2013 r. odbył się Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich.

więcej...

W dniach 20-23 listopada 2014 r.odbył się w Rzymie III Światowy Kongres Ruchów Katolickich zorganizowany przez Papieską Radę ds. Świeckich. Kongres nosił tytuł: „Radość Ewangelii jest radością misyjną”. Uczestniczyło w nim ok. 350 osób reprezentujących 100 ruchów, stowarzyszeń i nowych wspólnot z 50 krajów świata. Obszerne sprawozdanie z Kongresu można znaleźć na:

http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x84166/iii-swiatowy-kongres-koscielnych-ruchow-i-nowych-wspolnot/

Uczestniczący w Kongresie Irena i Jerzy Grzybowscy w czasie Kongresu mówili o dialogu jako sposobie funkcjonowania w świecie pełnym nowych wyzwań, o dialogu „aż po krańce ziemi” oraz podzielili się doświadczeniem funkcjonowania Rad Ruchów Katolickich w Polsce. Poniżej zamieszczamy dwie z tych wypowiedzi.

więcej...

<< <  Strona 12 z 24  > >>