Aktualności

W dniach 20-21 maja 2014 r. odbyło się w Warszawie ogólnopolskie spotkanie Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, konsultorów Rady, diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego, zatytułowane „Duszpasterstwo rodzin w Polsce wobec problemu konkubinatów”. W czasie tego spotkania liderzy Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy, wygłosili referat zatytułowany: „Kilka uwag o duszpasterstwie rodzin na podstawie doświadczeń Spotkań Małżeńskich”. Załączamy, nieco zmieniony redakcyjnie przez autorów, tekst tego wystąpienia.

więcej...

7 czerwca 2014 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, odbyło się w Laxton Hall w Anglii, zorganizowane po raz trzeci przez Polską Misję Katolicką, Święto Rodziny. Uczestniczyło w nim blisko tysiąc osób – Polaków, którzy przyjechali do Laxton Hall z różnych części Anglii. W czasie tego Święta Liderzy Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy, podzielili się refleksją na temat dialogu w małżeństwie, zainspirowaną słowami czytania:„Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże” (Dz 2,1-11). Na wstępie powiedzieli: „Zadziwiające! Oni się rozumieli nawzajem. Nie musieli mieć tłumaczy, ani mówić na migi. Nie musieli się domyślać, co kto miał na myśli i co chciał powiedzieć. Rzecz doprawdy niezwykła, bo przecież na co dzień ludzie ci posługiwali się swoimi lokalnymi językami. Jak to możliwe?”.

 

więcej...

W dniach 20-23 marca 2014 r. odbyło się we Lwowie na Ukrainie spotkanie Zarządu Dzieła Spotkań Małżeńskich. Najważniejszym dokumentem tego Spotkania jest list do wszystkich wspólnot Spotkań Małżeńskich, szczególnie w Europie Wschodniej. Poniżej  pełny tekst tego listu.


więcej...

Dzięki temu, co robicie, społeczeństwo staje się lepsze – powiedział Nuncjusz Apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti w czasie Mszy św. kończącej rekolekcje Animatorów Spotkań Małżeńskich w kościele św. Szymona i Heleny w Mińsku, zwanym popularnie Czerwonym kościołem. Nuncjusz podkreślił konieczność dialogu w małżeństwie po to, żeby człowiek zaczął swobodnie oddychać, żeby jego życie było radością, a nie jakimś niedorzecznym koegzystowaniem z drugą osobą. - Dziękuję wam także za to - mówił dalej Nuncjusz - że są tutaj wasze dzieci. One jutro będą miały odwagę podnieść głowy i powiedzieć: „My pragniemy dobra”, ale będą chciały wiedzieć, co to jest dobro, i będą mogły powiedzieć:„dobrem było to, jak nasi rodzice odnosili się do siebie i jak odnosili się do nas”. Od waszych rodzin zależy, czy świat jutro będzie lepszy, czy gorszy.


Na zdjęciu liderzy Spotkań Małżeńskich na Białorusi Lena i Paweł Kuźmiccy
Fot. Aleksandra Szczyglinska, Catholic.by


więcej...

Rekolekcje Animatorów Spotkań Małżeńskich

W dniach 25-26 2014 r. stycznia w pomieszczeniach Instytutu Papieża Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyły się po raz siedemnasty Rekolekcje Animatorów Warszawskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich. Uczestniczyli w nich także animatorzy kilku innych ośrodków z Polski. Tym razem myślą przewodnią rekolekcji były słowa Jezusa z Kazania na Górze: „Wy jesteście solą dla ziemi” (Mt 5,13) wraz z następującym po nich stwierdzeniem: „Wy jesteście światłością świata”. Celem rekolekcji było zwrócenie uwagi animatorów na potrzebę coraz szerszego posługiwania darem dialogu, który jest charyzmatem Spotkań Małżeńskich

więcej...

<< <  Strona 15 z 25  > >>