Aktualności

W dniach 24-27 sierpnia w  Laskach k. Warszawy odbyło się zebranie Międzynarodowego Zarządu Dzieła Spotkania Małżeńskie, na którym dzielono się doświadczeniem pracy w krajach, w których tego rodzaju apostolstwo świeckich jest zjawiskiem nowym. W zebraniu uczestniczyli Liderzy Dzieła: Irena i Jerzy Grzybowscy, zastępcy Liderów: Vira i Zinoviyj Kuzymkivy z Ukrainy oraz Elena i Paweł Kuzmickije, Svietłana i Aleksander Kvetkowskije (oboje z Białorusi), a także Bajba i Dajnis Stikuts z Łotwy.

więcej...

Kilka tygodni przed wizytą Patriarchy Cyryla I w Polsce i podpisaniem przez niego wraz z arcybiskupem Józefem Michalikiem wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji nastapiła znacząca wymiana korespondencji między o. Aleksandrem Diagilewem, prawosławnym kapłanem z Sankt Petersburga, od kilku lat zaangażowanym w tworzenie prawosławnej gałęzi Spotkań Małżeńskich, a Ireną i Jerzym Grzybowskimi, Liderami Dzieła.

 

więcej...

Na warszawskich Bielanach w dniach 8-9 czerwca 2012 r. dyskutowano o teologii duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich, a także o wzorcach i modelach świętości. Na dwudniowym sympozjum nie zabrakło Spotkań Małżeńskich, które reprezentowali liderzy krajowi Irena i Jerzy Grzybowscy. Małżeństwo przedstawiło referat ukazujący dialog jako drogę duchowości.

więcej...

W niewielkiej miejscowości Gryźliny na pograniczu Warmii i Mazur 3 czerwca 2012 r. Ośrodek Olsztyński Spotkań Małżeńskich świętował 10. rocznicę swojej działalności. Mszę św. celebrowali olsztyńscy Animatorzy – kapłani: ks. Marek Gbiorczyk, miejscowy proboszcz i jednocześnie doradca duchowy małej grupy olsztyńskiej, oraz ks. Tomasz Łojek.

więcej...

W Sankt Petersburgu w dniach 18-20 maja 2012 r. odbyły się pierwsze samodzielne rekolekcje prawosławnej gałęzi Spotkań Małżeńskich. Dotychczas były one współprowadzone przez małżeństwa katolickie. Do domu księży werbistów przyjechało siedem małżeństw oraz kapłan i seminarzysta. Porekolekcyjną wspólnotę prawosławną tworzy aktualnie dziesięć małżeństw.


więcej...

<< <  Strona 19 z 22  > >>