Aktualności

 

W związku z tragicznymi wydarzeniami W Gdańsku Irena i Jerzy Grzybowscy opublikowali oświadczenie o potrzebie dialogu w życiu społecznym. Cytujemy je za Serwisem Informacyjnym liderów i asystentów Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich nr 104, luty, 2019.

…..

            Tragiczne wydarzenia w Gdańsku wywołały dyskusję na temat kultury życia publicznego. Doświadczenie Spotkań Małżeńskich pokazało, że kultura życia społecznego, to kultura dialogu. Brak dialogu prowadzi do różnych form przemocy zarówno w małżeństwie i rodzinie, jak i na wszystkich innych płaszczyznach życia. Dialog buduje więź małżeńską, ale buduje także więź społeczną w szerszym znaczeniu.

           

 

więcej...

W niedzielę 25 listopada odbyło się zawierzenie całego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie Chrystusowi Królowi Wszechświata. Miało ono miejsce podczas   rekolekcji Animatorów Spotkan Małżeńskich, jakie odbyły się w domu rekolekcyjnym „Dom na Białej Dolinie” w Szklarskiej Porębie. Wybór miejsca podyktowany był 25-leciem działalności Spotkań Małżeńskich w diecezji legnickiej. Akt zawierzenia, przygotowali założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy. Po zawierzeniu całego Dzieła, Irena i Ryszard Orzelscy dokonali aktu zawierzenia Ośrodka Legnickiego. Zawierzenia zostały wypowiedziane  w obecności ks. bpa Stefana Cichego.
Akty zawierzenia całego Dzieła zostały w tym dniu wypowiedziane także w wielu Ośrodkach Spotkań Małżeńskich przy okazji odbywających się rekolekcji, m.in. w Kalwarii Pacławskiej, a także w Sankt Petersburgu w Rosji.Dalej podajemy pełny tekst aktu zawierzenia całego Dzieła.

więcej...

W dn. 23-25.XI. 2018 w domu rekolekcyjnym „Dom na Białej Dolinie” w Szklarskiej Porębie odbyły się rekolekcje animatorów Spotkań Małżeńskich z okazji 25-lecia Ośrodka Legnickiego. Były one zatytułowane „Dobra nowina o dialogu”. Jednakże jedna z uczestniczek sparafrazowała tytuł tych rekolekcji na „Dobra nowina o kryzysie”. Podczas rekolekcji wybrzmiało wyraźnie, że kryzys jest zjawiskiem normalnym i może być twórczy, pod warunkiem, że się go podejmie jako zadanie. Prowadzi wtedy do odkrycia życia bogatszego i pełniejszego miłości. Animatorzy Spotkań Małżeńskich dzielili się swoim dojrzewaniem do dialogu z samym sobą, w swoich małżeństwach, z dalszą rodziną i w życiu społecznym, a przede wszystkim z Bogiem. Zauważali znaczenie dialogu w wychodzeniu z wielorakich kryzysów.   

więcej...

 

Przy okazji Zjazdu Liderów Spotkań Małżeńskich w Konstancinie ukazało się szereg artykułów i programów na temat Spotkań Małżeńskich. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

 

 

 

 

 

więcej...

Z okazji Międzynarodowego Zjazdu Liderów Spotkań Małżeńskich w Konstancinie,  Prefekt Papieskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Kardynał Kevin Farrell
skierował do uczestników Zjazdu specjalne przesłanie. Zamieszczamy je poniżej w tłumaczeniu z języka angielskiego.
Drodzy Ireno i Jerzy Grzybowscy, i wszyscy Liderzy Spotkań Małżeńskich, zebrani w tym roku w Konstancinie.
W czasie, gdy przybyliście z całego świata na tę międzynarodową konferencję liderów, z radością przekazuję wyrazy mojego poparcia dla tej ważnej misji i apostolstwa podejmowanego przez każdego z Was i przez Wasze stowarzyszenie, poprzez Waszą służbę na rzecz narzeczonych, małżonków, rodzin chrześcijańskich, a nawet osób w związkach nieuregulowanych, aby wszyscy mogli nieustannie wzrastać do życia łaską i ściślejszego zjednoczenia we wspólnocie chrześcijan.

więcej...

<< <  Strona 2 z 25  > >>