Aktualności

Dziękujemy Panu Bogu za wielki dar jakim był pontyfikat Jana Pawła II, szczególnie za Jego przesłanie o małżeństwie i rodzinie, które dodawało odwagi animatorom Spotkań Małżeńskich w poszukiwaniu nowych dróg służenia małżonkom i narzeczonym. Już w pierwszych środowych katechezach Ojca Świętego, a później w adhortacji Familiaris Consortio znajdowaliśmy punkt oparcia i inspirację w pierwszych krokach jakie stawiał nasz ruch rekolekcyjny.

więcej...

Dnia 10 września 2004. liderzy ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie, Irena i Jerzy Grzybowscy, odebrali w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z dnia 15 sierpnia 2004 roku, zatwierdzający Spotkania Małżeńskie (Encounters of Married Couples) jako międzynarodowe prywatne stowarzyszenie wiernych na prawach papieskich, mające osobowość prawną.

więcej...

<< <  Strona 21 z 21