Aktualności

W dniach 3-9 czerwca 2011 r. odbył się w Rzymie Międzynarodowy Kongres Zarządu Spotkań Małżeńskich. Stowarzyszenie to zostało założone w Polsce w 1977/78 r., a jego charyzmatem jest dar dialogu, który umacnia, a niejednokrotnie odbudowuje sakramentalny związek małżeński. Spotkania Małżeńskie prowadzą także przygotowanie do małżeństwa pod nazwą Wieczory dla Zakochanych. Kongres był poświęcony umocnieniu tego charyzmatu.

więcej...

- W dzisiejszy wieczór dziękujemy Bogu za dar rodzin i tych wszystkich, którzy rodzinom pragną służyć. Stworzenie Spotkań Małżeńskich miało na celu niesienie pomocy rodzinom w spełnianiu ich najważniejszych zadań i obowiązków, a także, co ma znaczenie zwłaszcza dzisiaj, przywracanie właściwej hierarchii ważności spraw w rodzinie – powiedział 10 stycznia 2010 r. abp Kazimierz Nycz podczas niedzielnej Mszy świętej w Parafii św. Dominika w Warszawie. Msza św. była dziękczynieniem za ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską Spotkań Małżeńskich, jako międzynarodowego stowarzyszenia wiernych, oraz za sam fakt istnienia ruchu, a w konsekwencji także za dar dialogu, którym uczestnicy Spotkań próbują żyć na co dzień w swoich małżeństwach.

więcej...

Spotkania Małżeńskie zostały definitywnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską – poinformował KAI Jerzy Grzybowski, który, wraz żoną Ireną, jest współzałożycielem ruchu.

więcej...

W czasie Zjazdu dokonano wyboru Liderów całego Dzieła na kadencję 2008-2012. Zostali nimi Irena i Jerzy Grzybowscy, ich zastępcami zaś Dalia i Kastantas Lukenai z Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Kownie na Litwie. Irena i Jerzy Grzybowscy zostali także ponownie wybrani Liderami Krajowymi w Polsce, a ich zastępcami wybrani zostali Violetta i Marek Barszczewscy z Poznania.

więcej...

Pierwsze rekolekcje dla małżeństw cywilnych w powtórnych związkach po rozwodzie („niesakramentalnych”) w ramach ruchu „Spotkania Małżeńskie” odbyły się 24–26 marca 1995 r. w Laskach. Rekolekcje prowadzili: Irenka i Jurek Grzybowscy, Zosia i Tadeusz Węglarscy i Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie, ks. Zygmunt Falczyński SAC. W ciągu dziesięciu lat odbyło się 20 weekendów w ośrodku warszawskim; nasza ekipa animatorska pomagała także prowadzić rekolekcje w ośrodkach: jeleniogórskim, opolskim (dwukrotnie), łódzkim (dwukrotnie) i zielonogórskim. Tak więc łącznie było ich blisko 30. Aktualnie przygotowujemy się do rekolekcji w Kazimierzu Biskupim. Rekolekcje przeżyło ponad dwieście par uczestników: zarówno małżeństw jak i księży i wielu kleryków.Od początku prowadzimy comiesięczne spotkania w małych grupach porekolekcyjnych. Bardzo ważne jest doroczne całodzienne spotkanie wyjazdowe dla wszystkich uczestników, którzy przeżyli nasze rekolekcje, rozpoczyna je Mszą Świętą ksiądz i potem razem z Irenką i Jurkiem Grzybowskimi prowadzą to spotkanie; ostatnie było szczególnie uroczyste, bo jubileuszowe z okazji dziesięciolecia naszych rekolekcji. Bierzemy czynny udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich: w spotkaniach tzw. ogólnych, animatorzy - w międzynarodowych zjazdach animatorów, spotkaniach, szkoleniach i rekolekcjach animatorów w ośrodku warszawskim.

Informacje i zgłoszenia na rekolekcje: tel.(22)815 30 97, e-mail: kanto@elka.pw.edu.pl

Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie

<< <  Strona 22 z 23  > >>