Aktualności

Nie tylko małżonkowie uczą się dialogu dzięki Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie. Podczas kilkudniowego, międzynarodowego zjazdu w Zubrzycy k. Nowego Targu o swoich doświadczeniach mówili także duszpasterze. Pierwsza część tego Kongresu miała miejsce w Rzymie w czerwcu br. Tym razem liderzy z 9 krajów Europy środkowo-wschodniej i Azji spotkali się 2-10 lipca 2011 r. w Polsce, by kontynuować rozpoczętą w Rzymie refleksję nad charyzmatem Stowarzyszenia.

więcej...

W dniach 3-9 czerwca 2011 r. odbył się w Rzymie Międzynarodowy Kongres Zarządu Spotkań Małżeńskich. Stowarzyszenie to zostało założone w Polsce w 1977/78 r., a jego charyzmatem jest dar dialogu, który umacnia, a niejednokrotnie odbudowuje sakramentalny związek małżeński. Spotkania Małżeńskie prowadzą także przygotowanie do małżeństwa pod nazwą Wieczory dla Zakochanych. Kongres był poświęcony umocnieniu tego charyzmatu.

więcej...

- W dzisiejszy wieczór dziękujemy Bogu za dar rodzin i tych wszystkich, którzy rodzinom pragną służyć. Stworzenie Spotkań Małżeńskich miało na celu niesienie pomocy rodzinom w spełnianiu ich najważniejszych zadań i obowiązków, a także, co ma znaczenie zwłaszcza dzisiaj, przywracanie właściwej hierarchii ważności spraw w rodzinie – powiedział 10 stycznia 2010 r. abp Kazimierz Nycz podczas niedzielnej Mszy świętej w Parafii św. Dominika w Warszawie. Msza św. była dziękczynieniem za ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską Spotkań Małżeńskich, jako międzynarodowego stowarzyszenia wiernych, oraz za sam fakt istnienia ruchu, a w konsekwencji także za dar dialogu, którym uczestnicy Spotkań próbują żyć na co dzień w swoich małżeństwach.

więcej...

Spotkania Małżeńskie zostały definitywnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską – poinformował KAI Jerzy Grzybowski, który, wraz żoną Ireną, jest współzałożycielem ruchu.

więcej...

W czasie Zjazdu dokonano wyboru Liderów całego Dzieła na kadencję 2008-2012. Zostali nimi Irena i Jerzy Grzybowscy, ich zastępcami zaś Dalia i Kastantas Lukenai z Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Kownie na Litwie. Irena i Jerzy Grzybowscy zostali także ponownie wybrani Liderami Krajowymi w Polsce, a ich zastępcami wybrani zostali Violetta i Marek Barszczewscy z Poznania.

więcej...

<< <  Strona 22 z 23  > >>