Aktualności

Wśród uczestników I Kongresu Małżeństw, który odbył się w Świdnicy w dniach 7–9 października 2011 r., znaleźli się założyciele ruchu Spotkania Małżeńskie Irena i Jerzy Grzybowscy oraz liderzy z kilku ośrodków w kraju. W Kongresie wzięło udział około trzystu osób, głównie z Dolnego Śląska.

więcej...

Ponad dwieście osób - małżeństw i kapłanów - animatorów Spotkań Małżeńskich z całej Polski uczestniczyło w Krakowie w dniach 2–4 września 2011 r. w ogólnopolskim Zjeździe tego Stowarzyszenia. Zjazd odbył się w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym pod honorowym patronatem J.E. Kard. Stanisława Dziwisza. Mottem Zjazdu były słowa św. Pawła: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu” (1Tym 4,14). W czasie Zjazdu medytowano istotę dialogu, jaki jest charyzmatem Stowarzyszenia w pracy and umacnianiem i odbudowywaniem więzi małżeńskiej oraz przygotowaniu do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

więcej...

Nie tylko małżonkowie uczą się dialogu dzięki Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie. Podczas kilkudniowego, międzynarodowego zjazdu w Zubrzycy k. Nowego Targu o swoich doświadczeniach mówili także duszpasterze. Pierwsza część tego Kongresu miała miejsce w Rzymie w czerwcu br. Tym razem liderzy z 9 krajów Europy środkowo-wschodniej i Azji spotkali się 2-10 lipca 2011 r. w Polsce, by kontynuować rozpoczętą w Rzymie refleksję nad charyzmatem Stowarzyszenia.

więcej...

W dniach 3-9 czerwca 2011 r. odbył się w Rzymie Międzynarodowy Kongres Zarządu Spotkań Małżeńskich. Stowarzyszenie to zostało założone w Polsce w 1977/78 r., a jego charyzmatem jest dar dialogu, który umacnia, a niejednokrotnie odbudowuje sakramentalny związek małżeński. Spotkania Małżeńskie prowadzą także przygotowanie do małżeństwa pod nazwą Wieczory dla Zakochanych. Kongres był poświęcony umocnieniu tego charyzmatu.

więcej...

- W dzisiejszy wieczór dziękujemy Bogu za dar rodzin i tych wszystkich, którzy rodzinom pragną służyć. Stworzenie Spotkań Małżeńskich miało na celu niesienie pomocy rodzinom w spełnianiu ich najważniejszych zadań i obowiązków, a także, co ma znaczenie zwłaszcza dzisiaj, przywracanie właściwej hierarchii ważności spraw w rodzinie – powiedział 10 stycznia 2010 r. abp Kazimierz Nycz podczas niedzielnej Mszy świętej w Parafii św. Dominika w Warszawie. Msza św. była dziękczynieniem za ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską Spotkań Małżeńskich, jako międzynarodowego stowarzyszenia wiernych, oraz za sam fakt istnienia ruchu, a w konsekwencji także za dar dialogu, którym uczestnicy Spotkań próbują żyć na co dzień w swoich małżeństwach.

więcej...

<< <  Strona 23 z 25  > >>