Aktualności


Dn. 5 lutego odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie  konferencja zatytułowana: „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o rodzinie”. Była to jedna z kolejnych debat przed ewentualnymi zmianami w konstytucji RP. Po wystąpieniu Prezydenta, w panelu poprzedzającym dyskusję na ten temat, założyciele Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy omówili sytuację małżeństwa i rodziny w Polsce, podkreślili rolę dialogu w budowaniu relacji, a następnie zaapelowali  m.in. o to, by w nowej konstytucji zbiór artykułów dotyczących małżeństwa i rodziny był zebrany w jeden oddzielny rozdział. Ponadto postulowali, by w konstytucji znalazł się zapis mówiący, że Rzeczpospolita Polska wspiera działania organizacji pozarządowych, które sprzyjają budowaniu i pielęgnowaniu trwałych więzi małżeńskich i rodzinnych. Pełną wypowiedź Prezydenta RP oraz panel ekspertów można obejrzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=Uhp7p4aI_1A

więcej...

W lipcu i w sierpniu 2017 r. , jak co roku, odbyło się kilkanaście turnusów wakacyjnych Spotkań Małżeńskich przeznaczonych dla całych rodzin. Mogą w nich uczestniczyć małżeństwa. Które wcześniej były na rekolekcjach podstawowych. Turnusy wakacyjne są  kontynuacją tej formacji. Mają też elementy dialogu z dziećmi.  Na     https://www.youtube.com/watch?v=wQ9Hbn-MHSY

więcej...

Jesteście dla świata świadkami tej prostej prawdy, że aby naprawdę spotkać się w małżeństwie, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej rozumieć niż oceniać, bardziej dzielić się sobą niż dyskutować, a nade wszystko przebaczać. To prosty przepis na szczęście i na świętość, nie tylko dla małżonków, narzeczonych, ale także dla nas, kapłanów. Prosty to nie znaczy łatwy – powiedział bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, do animatorów Spotkań Małżeńskich podczas homilii na otwarcie międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań Małżeńskich, który odbył się w Tarnowie w dniach 8-10 września.

więcej...

Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich odbędzie się w dniach 8-10 września w Tarnowie. Swój udział zapowiedziało 350 osób – małżeństw i kapłanów – z 27 Ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz z 25 Ośrodków tego Stowarzyszenia prowadzących pracę rekolekcyjną poza Polską. Zjazd rozpoczyna obchody 40. rocznicy powstania Spotkań Małżeńskich.

więcej...

Na przełomie czerwca i lipca większość Ośrodków Spotkań Małżeńskich organizuje spotkania podsumowujące pracę rekolekcyjną w roku 2016/2017. Jedno z takich spotkań odbyło się 24 czerwca w Warszawie. Liderzy Ośrodka, Urszula i Piotr Kowalczykowie w swoim sprawozdaniu powiedzieli, że w minionym roku szkolnym Ośrodek Warszawski przeprowadził 10 weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw. Odbyło się 7 rekolekcji podstawowych dla par uczestniczących po raz pierwszy, wśród nich jedne przeprowadzono w Anglii.  Dwa razy odbyły się rekolekcje dla powtórnych po rozwodzie związków niesakramentalnych. Ponadto zorganizowane były rekolekcje pogłębiające. Łącznie uczestniczyło w nich 151 małżeństw. Ponadto w czterech parafiach odbywały się Wieczory dla Zakochanych, w których uczestniczyło 271 par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.  Funkcjonuje 8 porekolekcyjnych grup formacyjnych. Odbywały się też tzw. spotkania ogólne, na które zapraszani są wszyscy dotychczasowi uczestnicy Spotkań Małżeńskich w Ośrodku.

więcej...

<< <  Strona 3 z 24  > >>