Aktualności

- Najważniejsze że to, co robimy, jest pomocne zwykłym ludziom w ich codziennym życiu, w rozpoznawaniu miłości, dialogu ze sobą i z Bogiem – powiedzieli zgodnie odpowiedzialni za Spotkania Małżeńskie, zebrani na spotkaniu międzynarodowego zarządu tego Stowarzyszenia, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 14-16 X 2016 r. - Dlatego dbamy o to, żeby prowadzący byli dobrze przygotowani, potrafili słuchać, rozumieć uczestników i dzielić się z nimi swoim  życiem –  tak mówili dalej   przedstawiciele Spotkań Małżeńskich z Polski,  Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy. – To, że widzimy owoce tej pracy mobilizuje nas do dbania o dialog we własnym małżeństwie i o dobre przygotowanie zarówno weekendów małżeńskich, jak i Wieczorów dla Zakochanych, a także rekolekcji dla powtórnych związków po rozwodzie. Stwarzamy klimat, w którym uczestnicy czują się bezpiecznie i mogą spokojnie porozmawiać o sprawach swojego małżeństwa.  Dlatego potrzebna jest dobra organizacja różnych form naszej pracy i wspólnota prowadzących. Zebraliśmy się razem, żeby się nad tym zastanowić – mówili członkowie  zarządu. Świadectwa uczestników mobilizują nas do tego.

Na zdjęciu, na pierwszym planie: Irena Grzybowska, kolejno w lewą stronę: Daina i Uldis Žurilo (Łotwa), Daiva i Ionas Juniviciai (Litwa), Vira i Zinoviyj Kuzymkiv (Ukraina), Elena  Paweł Kuźmickije (Białoruś), Jerzy Grzybowski .

więcej...

W dniach 30 lipca–8 sierpnia 2016 odbył się w Jaremczach na Ukrainie Międzynarodowy Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich. Zjazd zgromadził 60 przedstawicieli Zarządów Krajowych Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji oraz z Ukrainy zarówno obrządku rzymskokatolickiego jak i greckokatolickiego. Duchowo obecni byli także liderzy z Irlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tworzącego się Ośrodka w Anglii, a także liderzy prawosławnego stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”.  

Program Zjazdu przygotowany był przez Zarząd Dzieła, miejscowym organizatorem był Krajowy Ośrodek Spotkań Małżeńskich Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej. Zjazd odbył się w domu rekolekcyjnym grekokatolickiej gałęzi ojców redemptorystów.

więcej...

9 sierpnia zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie klasztoru oo. Dominikanów w Warszawie, długoletni Animator Spotkań Małżeńskich, o. Witold Słabig OP. Ze Spotkaniami Małżeńskimi zetknął się jeszcze w latach 90. jako proboszcz parafii św. Ducha w Wilnie, gdy zaczynaliśmy prowadzenie Spotkań Małżeńskich na Litwie.  Czynnie włączył się do „Spotkaniowej” pracy po zostaniu proboszczem parafii św. Dominika w Warszawie. Współprowadził rekolekcje podstawowe, Wieczory dla Zakochanych, towarzyszył porekolekcyjnej  małej grupie  formacyjnej. Często przewodniczył liturgii na tzw. spotkaniach ogólnych, gromadzących dotychczasowych uczestników rekolekcji  w Ośrodku Warszawskim. W miarę możliwości uczestniczył w rekolekcjach Animatorów. Otaczał całe Dzieło Spotkań Małżeńskich ogromną życzliwością.  Gdy odbywały się w Warszawie zebrania Zarządu Krajowego i Zarządu Dzieła, zapraszał na nocleg i „nieba przychylał”, by goście nie tylko z Polski, ale także z Białorusi,  Łotwy i Ukrainy  dobrze się czuli w gościnnych pokojach klasztoru.  Miał ogromne poczucie humoru. Dyskretny, delikatny, niezwykle taktowny. W dzisiejszym duszpasterstwie podkreśla się znaczenie towarzyszenia małżeństwom, czy narzeczonym w ich drodze duchowej. O. Witold dawał przykład takiego właśnie towarzyszenia. Ufamy, że będzie nam towarzyszył nadal z innego wymiaru rzeczywistości.

Śp. O. Witold został pochowany w kwaterze dominikańskiej na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej.

więcej...

6 sierpnia, w Święto Przemienienia Pańskiego po ciężkiej chorobie zmarł w wieku 75 lat śp. o. Andrzej Rabij MSF, długoletni Animator Spotkań Małżeńskich, doradca duchowy Ośrodka w Kazimierzu Biskupim, były Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Został pochowany 9 sierpnia na cmentarzu klasztornym w Kazimierzu Biskupim. Kościół klasztorny nie pomieścił wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość. W czasie pogrzebu nie były przewidziane wystąpienia pożegnalne. Wspomnienie o śp. o. Andrzeju ze strony Spotkań Małżeńskich zostało umieszczone w Księdze Kondolencyjnej.

więcej...

Ks. Krzysztof Włodarczyk z Koszalina, Animator Spotkań Małżeńskich w Ośrodku Szczecińskim, został 7 maja 2016 r. mianowany przez Ojca Świętego biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ks. Biskup-Nominat jest Animatorem Spotkań Małżeńskich od 2006 r. Współprowadził niemal wszystkie weekendy rekolekcyjne dla małżeństw w Koszalinie, w tym także ostatni – kwietniowy. Uczestniczy w spotkaniach koszalińskiej porekolekcyjnej grupy formacyjnej. Po nominacji powiedział, że chciałby nadal uczestniczyć w Spotkaniach Małżeńskich i przynajmniej raz w roku współprowadzić rekolekcje. - Księdzu Biskupowi życzymy z całego serca, by Boży dar dialogu ożywiał Jego posługę w Diecezji i  liczymy bardzo na to, że będzie nadal Animatorem Spotkań Małżeńskich. W naszych modlitwach będziemy pamiętać o intencjach Księdza Biskupa i prosić dobrego Boga o ich wysłuchanie – czytamy w Biuletynie dla Animatorów Spotkań Małżeńskich.

więcej...

<< <  Strona 4 z 22  > >>