Aktualności

W dniach 30 lipca–8 sierpnia 2016 odbył się w Jaremczach na Ukrainie Międzynarodowy Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich. Zjazd zgromadził 60 przedstawicieli Zarządów Krajowych Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji oraz z Ukrainy zarówno obrządku rzymskokatolickiego jak i greckokatolickiego. Duchowo obecni byli także liderzy z Irlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tworzącego się Ośrodka w Anglii, a także liderzy prawosławnego stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”.  

Program Zjazdu przygotowany był przez Zarząd Dzieła, miejscowym organizatorem był Krajowy Ośrodek Spotkań Małżeńskich Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej. Zjazd odbył się w domu rekolekcyjnym grekokatolickiej gałęzi ojców redemptorystów.

więcej...

9 sierpnia zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie klasztoru oo. Dominikanów w Warszawie, długoletni Animator Spotkań Małżeńskich, o. Witold Słabig OP. Ze Spotkaniami Małżeńskimi zetknął się jeszcze w latach 90. jako proboszcz parafii św. Ducha w Wilnie, gdy zaczynaliśmy prowadzenie Spotkań Małżeńskich na Litwie.  Czynnie włączył się do „Spotkaniowej” pracy po zostaniu proboszczem parafii św. Dominika w Warszawie. Współprowadził rekolekcje podstawowe, Wieczory dla Zakochanych, towarzyszył porekolekcyjnej  małej grupie  formacyjnej. Często przewodniczył liturgii na tzw. spotkaniach ogólnych, gromadzących dotychczasowych uczestników rekolekcji  w Ośrodku Warszawskim. W miarę możliwości uczestniczył w rekolekcjach Animatorów. Otaczał całe Dzieło Spotkań Małżeńskich ogromną życzliwością.  Gdy odbywały się w Warszawie zebrania Zarządu Krajowego i Zarządu Dzieła, zapraszał na nocleg i „nieba przychylał”, by goście nie tylko z Polski, ale także z Białorusi,  Łotwy i Ukrainy  dobrze się czuli w gościnnych pokojach klasztoru.  Miał ogromne poczucie humoru. Dyskretny, delikatny, niezwykle taktowny. W dzisiejszym duszpasterstwie podkreśla się znaczenie towarzyszenia małżeństwom, czy narzeczonym w ich drodze duchowej. O. Witold dawał przykład takiego właśnie towarzyszenia. Ufamy, że będzie nam towarzyszył nadal z innego wymiaru rzeczywistości.

Śp. O. Witold został pochowany w kwaterze dominikańskiej na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej.

więcej...

6 sierpnia, w Święto Przemienienia Pańskiego po ciężkiej chorobie zmarł w wieku 75 lat śp. o. Andrzej Rabij MSF, długoletni Animator Spotkań Małżeńskich, doradca duchowy Ośrodka w Kazimierzu Biskupim, były Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Został pochowany 9 sierpnia na cmentarzu klasztornym w Kazimierzu Biskupim. Kościół klasztorny nie pomieścił wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość. W czasie pogrzebu nie były przewidziane wystąpienia pożegnalne. Wspomnienie o śp. o. Andrzeju ze strony Spotkań Małżeńskich zostało umieszczone w Księdze Kondolencyjnej.

więcej...

Ks. Krzysztof Włodarczyk z Koszalina, Animator Spotkań Małżeńskich w Ośrodku Szczecińskim, został 7 maja 2016 r. mianowany przez Ojca Świętego biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ks. Biskup-Nominat jest Animatorem Spotkań Małżeńskich od 2006 r. Współprowadził niemal wszystkie weekendy rekolekcyjne dla małżeństw w Koszalinie, w tym także ostatni – kwietniowy. Uczestniczy w spotkaniach koszalińskiej porekolekcyjnej grupy formacyjnej. Po nominacji powiedział, że chciałby nadal uczestniczyć w Spotkaniach Małżeńskich i przynajmniej raz w roku współprowadzić rekolekcje. - Księdzu Biskupowi życzymy z całego serca, by Boży dar dialogu ożywiał Jego posługę w Diecezji i  liczymy bardzo na to, że będzie nadal Animatorem Spotkań Małżeńskich. W naszych modlitwach będziemy pamiętać o intencjach Księdza Biskupa i prosić dobrego Boga o ich wysłuchanie – czytamy w Biuletynie dla Animatorów Spotkań Małżeńskich.

więcej...

 - Tego, co tu usłyszałem, szukałem od dawna intuicyjnie. Dialog powinien ogarniać  wszystkie sfery życia – powiedział jeden z kapłanów na zakończenie katolicko-prawosławnych warsztatów poświęconych duchowości, charyzmatowi i misji Spotkań Małżeńskich, jakie odbyły się w dniach 13-17 maja 2016 r. w Sankt Petersburgu. A inny dodał: Uczestniczenie w Spotkaniach Małżeńskich, to dla nas jak otwarcie okna i wpuszczenie świeżego powietrza. Jeszcze ktoś inny powiedział, że Spotkania Małżeńskie poszerzają przestrzenie wewnętrznej wolności, a trzymanie się charyzmatu Spotkań Małżeńskich przynosi wiele duchowych darów. Są bardzo potrzebne wobec różnych problemów, jakie przeżywają małżeństwa.

więcej...

<< <  Strona 6 z 24  > >>