Aktualności

Jesteśmy dla zwykłych ludzi

- Najważniejsze że to, co robimy, jest pomocne zwykłym ludziom w ich codziennym życiu, w rozpoznawaniu miłości, dialogu ze sobą i z Bogiem – powiedzieli zgodnie odpowiedzialni za Spotkania Małżeńskie, zebrani na spotkaniu międzynarodowego zarządu tego Stowarzyszenia, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 14-16 X 2016 r. - Dlatego dbamy o to, żeby prowadzący byli dobrze przygotowani, potrafili słuchać, rozumieć uczestników i dzielić się z nimi swoim  życiem –  tak mówili dalej   przedstawiciele Spotkań Małżeńskich z Polski,  Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy. – To, że widzimy owoce tej pracy mobilizuje nas do dbania o dialog we własnym małżeństwie i o dobre przygotowanie zarówno weekendów małżeńskich, jak i Wieczorów dla Zakochanych, a także rekolekcji dla powtórnych związków po rozwodzie. Stwarzamy klimat, w którym uczestnicy czują się bezpiecznie i mogą spokojnie porozmawiać o sprawach swojego małżeństwa.  Dlatego potrzebna jest dobra organizacja różnych form naszej pracy i wspólnota prowadzących. Zebraliśmy się razem, żeby się nad tym zastanowić – mówili członkowie  zarządu. Świadectwa uczestników mobilizują nas do tego.

W zebraniu uczestniczyli założyciele Spotkań Małżeńskich – Irena i Jerzy Grzybowscy, aktualni Liderzy Dzieła - Daina i Uldis Žurilo, a także pozostali członkowie Zarządu – Vira i Zinoviyj Kuzymkivy z Ukrainy, Lena i Paweł Kuźmiccy z Białorusi, a także w charakterze gości – Daiva i Jonas Junieviciai z Litwy.

Podczas zebrania Zarządu, w kontekście dialogu jako daru miłosierdzia Bożego, podjęto konkretne wnioski, w jaki sposób umacniać charyzmat i misję Spotkań Małżeńskich w obliczu globalnego kryzysu wiary oraz kryzysu małżeństwa i rodziny. Omawiano w jaki sposób poszerzyć możliwość prowadzenia większej liczby rekolekcji dla małżeństw i pogłębienia formacji porekolekcyjnej ich uczestników. Omawiano drogi formacji animatorów – zarówno małżeństw jak i kapłanów – by wspierać coraz lepsze rozumienie istoty sakramentu małżeństwa. Podkreślono, że świadectwa uczestników różnych form pracy Spotkań Małżeńskich mobilizują animatorów do coraz większego zaangażowania w prace Stowarzyszenia. Zauważono, że nawrócenia jakie dokonują się podczas rekolekcji, rozpoczynają proces nawrócenia, który często trwa długo, ale jest owocny pod warunkiem kontynuowania po rekolekcjach doświadczenia dialogu, jakiego uczą się uczestnicy różnych form pracy Spotkań Małżeńskich. Podkreślono także potrzebę coraz pełniejszego nasycania duchowością dialogu zarówno życia małżeńskiego, jak i całego życia społecznego

- W rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w ostatnich tygodniach Roku Miłosierdzia, dziękujemy Panu Bogu za Jego miłosierdzie, jakie okazuje od blisko 40 lat uczestnikom i animatorom Spotkań Małżeńskich. To m.in. dzięki encyklice Dives in Misericordia rozpoznaliśmy dialog jako dar Bożego miłosierdzia. Jego przejawem jest odbudowywanie więzi męża i żony przez małżeństwa, szansa pogłębionego przygotowania do sakramentu małżeństwa poprzez Wieczory dla Zakochanych, odzyskana więź z Bogiem i Kościołem  przez małżeństwa w powtórnych związkach po rozwodzie. Podczas różnych form pracy Spotkań Małżeńskich, ich uczestnicy pogłębiają lub nawet odzyskują swoją godność jako osoby i jako małżonkowie. Dar dialogu niejako spływa z serca Jezusa, jak na obrazie Bożego Miłosierdzia w wizji s. Faustyny. Nadal prosimy dobrego Boga o łaskę przyjmowania Jego daru miłosierdzia i o wrażliwość naszych serc na to, by być wiernym duchowości, charyzmatowi i misji Spotkań Małżeńskich – napisali założyciele Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie, Irena i Jerzy Grzybowscy, w przesłaniu z tego zebrania.