Aktualności

WARSZTATY DLA PROWADZĄCYCH WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH

W dniach 12-14 maja w domu rekolekcyjnych Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku k. Warszawy odbyły się ogólnopolskie warsztaty dla małżeństw i kapłanów odpowiedzialnych za  „Wieczory dla Zakochanych”, formę przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzoną przez ruch Spotkań Małżeńskich. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 7 ośrodków Spotkań Małżeńskich, a także odpowiedzialni za Wieczory dla Zakochanych w Mińsku na Białorusi i w Kaliningradzie.  Celem warsztatów była weryfikacja programu prowadzonego przez Spotkania Małżeńskie.

 

Dla uczestników warsztatów w Sulejówku bardzo ważne było dzielenie się doświadczeniami z różnych części Polski, a także z innych krajów. Zwrócili  uwagę potrzebę większego  akcentowania podczas Wieczorów dla Zakochanych  zdolności do podjęcia dojrzałej decyzji o małżeństwie. Jest to ważne w sytuacji przeciągającego się latami okresu bycia parą. Animatorzy w Sulejówku zauważyli powszechny wśród narzeczonych brak rozumienia istoty sakramentu małżeństwa i przeformułowali niektóre treści programu pod kątem lepszego rozumienia tego pojęcia. Doprecyzowali też, że inspirowanie  uczestników  Wieczorów dla Zakochanych do pracy własnej bez ingerencji w ich dialog, stworzenie klimatu życzliwości w ich dialogu jest tym, co w adhortacji Amoris Laetitia papież Franciszek nazywa towarzyszeniem. Wieczory dla Zakochanych często rozpoczynają proces nawrócenia, umożliwiają wyjście przez uczestników naszych form pracy na drogę, na której będziemy blisko nich, ale bez narzucania się, czy moralizowania. W naszych świadectwach nie siejemy propagandy sukcesu naszego małżeństwa, ale pokazujemy życie takie jakie jest i w jaki sposób  dialog jest drogą wyjścia z kryzysów – podkreślali uczestnicy warsztatów. Uczestnicy warsztatów w Sulejówku podkreślili owocność programu Wieczorów dla Zakochanych wyrażającą się bardzo pozytywnymi świadectwami uczestników. Owocem tych warsztatów będą pewne modyfikacje programu, pozwalające na jeszcze pełniejsze przeżycie tego go  przez uczestników 

Co roku Spotkania Małżeńskie prowadzą w Polsce około 30 serii Wieczorów dla Zakochanych i ok. 35 Rekolekcji dla Narzeczonych, w których uczestniczy łącznie ok. 1200 par przygotowujących się do małżeństwa. Zapotrzebowanie na obie formy przygotowania do małżeństwa jest jednak wielokrotnie większe.

 

- Każde stowarzyszenie, zgromadzenie zakonne, czy instytut ma swoje założenia konstytutywne, niezmienne, będące podstawą duchowości, charyzmatu i misji. Ale ma także cechy podlegające ewolucji w wyniku odczytywania znaków czasu, zmian kulturowych, przemian społecznych. W związku z tym potrzebne jest dostosowywanie języka, jakim się mówi i sposobu przedstawiania zagadnień. Potrzebne jest doskonalenie metod pracy. Tym zagadnieniom były poświęcone warsztaty w Sulejówku  –  powiedział m.in. Jerzy Grzybowski, który prowadził warsztaty. Wartością konstytutywną programu Wieczorów dla Zakochanych, podobnie jak całych Spotkań Małżeńskich jest dialog rozumiany jako droga duchowości.

– Bardzo ważne jest,  jaki  obraz Boga i Kościoła wynoszą z Wieczorów dla Zakochanych ich uczestnicy – powiedział podczas warsztatów o. Maciej Biskup OP, animator Spotkań Małżeńskich ze Szczecina  – Czy jest to obraz karzącego sędziego, którego lepiej unikać, czy kochającego Ojca, którego warto szukać. Powinniśmy pokazywać obraz Boga cierpliwego, delikatnego, który zachęca swoje dzieci do przeżycia swojej dorosłości.

Parom mieszkającym ze sobą pokazujemy, że istnieje „inny świat” niż  ten, w którym obowiązują stereotypy konieczności wspólnego mieszkania przed ślubem, o możliwej wierności i trwałości związku. Dla wielu uczestników są to odkrycia ciekawe, a świadectwa prowadzących zachęcające do podążania podobną drogą – powiedziała Dorota, Animatorka Spotkań Małżeńskich z Krakowa.

Podczas zajęć o charakterze warsztatów przygotowujący się do małżeństwa poznają się lepiej nawzajem w swoim związku, rozmawiają ze sobą na tematy, których wcześniej nie poruszali. Dowiadują się, a dla niektórych jest to prawdziwe odkrycie, co to jest sakrament małżeństwa i że sakrament ten realizuje się w ich dialogu. Otrzymują, oczywiście także, niezbędną wiedzę z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie.