Aktualności

PODSUMOWANIE W OŚRODKU WARSZAWSKIM

Na przełomie czerwca i lipca większość Ośrodków Spotkań Małżeńskich organizuje spotkania podsumowujące pracę rekolekcyjną w roku 2016/2017. Jedno z takich spotkań odbyło się 24 czerwca w Warszawie. Liderzy Ośrodka, Urszula i Piotr Kowalczykowie w swoim sprawozdaniu powiedzieli, że w minionym roku szkolnym Ośrodek Warszawski przeprowadził 10 weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw. Odbyło się 7 rekolekcji podstawowych dla par uczestniczących po raz pierwszy, wśród nich jedne przeprowadzono w Anglii.  Dwa razy odbyły się rekolekcje dla powtórnych po rozwodzie związków niesakramentalnych. Ponadto zorganizowane były rekolekcje pogłębiające. Łącznie uczestniczyło w nich 151 małżeństw. Ponadto w czterech parafiach odbywały się Wieczory dla Zakochanych, w których uczestniczyło 271 par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.  Funkcjonuje 8 porekolekcyjnych grup formacyjnych. Odbywały się też tzw. spotkania ogólne, na które zapraszani są wszyscy dotychczasowi uczestnicy Spotkań Małżeńskich w Ośrodku.

Na zdjęciach spotkanie podsumowujące pracę Warszawskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich.

Fot. Mikołaj Pstragowski