Aktualności

„WASZA PRACA WYPRZEDZIŁA AMORIS LAETITIA”

„Wasza praca wyprzedziła to, co zostało sformułowane w Amoris Laetitia. W Spotkaniach Małżeńskich dokonuje się prawdziwe duszpasterstwo rodzin.” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski w homilii podczas Mszy św. jubileuszowej    na międzynarodowym Zjeździe w Konstancinie k. Warszawy w dniach 14-16 września 2018 r.   Metropolita podkreślił:  Jeśli nie będziesz budował na własnym "ja", ale na drugim człowieku i razem z drugim człowiekiem, nie zapominając o Panu Bogu, owoc i skutek takiego ducha będzie błogosławiony i będzie drogą świętości i zbawienia,   a tego uczą Spotkania Małżeńskie.  Dodał, że trudności w małżeństwie zawsze będą, ale małżonkowie nie są skazani na samotność, ponieważ Bóg zawsze jest z nimi.
 
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi założycieli Stowarzyszenia, Ireny i Jerzego Grzybowskich, kardynał podkreślił wartość wierności charyzmatowi założycielskiemu i konieczność dokonywania zmian w metodach działania w miarę zmieniających się warunków społecznych. Podkreślił też znaczenie Spotkań Małżeńskich jako inicjatywy oddolnej osób świeckich.  
Zjazd zgromadził 160 liderów - małżeństw  i kapłanów - zaangażowanych w prowadzenie warsztatowych rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych (Wieczory dla Zakochanych). Oprócz liderów z 27 ośrodków w Polsce, przybyli liderzy z Białorusi, Irlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Ukrainy - zarówno obrządku rzymskokatolickiego jak i grekokatolickiego, z USA i Wielkiej Brytanii, a także z Prawosławnego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie z Rosji, gdzie przeszczepiony został z Polski ruch Spotkań Małżeńskich.
 Zjazd miał charakter roboczy. Uczestnicy podczas spotkań plenarnych oraz pracy w grupach analizowali w jaki sposób dbać o duchowość, charyzmat i misję w swoich Ośrodkach, jak dbać o programy rekolekcyjne, dobrze organizować pracę ośrodka i budować wspólnotę. Podczas spotkań plenarnych oraz pracy warsztatowej w grupach podkreślano, ze dialog, szczegółowo opisany w Stowarzyszeniu od strony teologicznej i psychologicznej, jest na różnych formach pracy Stowarzyszenia jest niekiedy „ostatnią deską ratunku”, ale równocześnie jest drogą do świętości.
Założyciele Stowarzyszenia, Irena i Jerzy Grzybowscy, zwrócili uwagę, że w centrum duchowości, charyzmatu i misji Spotkań Małżeńskich  są duszpasterskie problemy małżeństwa i rodziny:
- właściwe przygotowania do małżeństwa,  
- tworzenie grup wsparcia dla młodych małżeństw i kształtowanie umiejętności  radzenia sobie z kryzysami
- kryzysy w małżeństwie i rozpad małżeństw często w pierwszych latach po ślubie
- rosnąca liczba związków nieformalnych
-duszpasterstwo powtórnych związków po rozwodzie;
- przygotowanie kapłanów  do pracy wśród małżeństw;
- kwestia wiary, która bądź jest zbyt słaba, by wesprzeć pojawiające się problemy, bądź słabnie w  obliczu tych problemów.
A słowem kluczowym, które coraz częściej pojawia się w tym kontekście jest towarzyszenie.
 
Aktualnie, w całej Polsce, Stowarzyszenie prowadzi rocznie blisko 100 weekendowych rekolekcji, w których uczestniczy blisko 1200 coraz to nowych małżeństw. Poza tym prowadzonych jest ponad 60 serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych. W Stowarzyszeniu realizowany jest także warsztatowy program rekolekcji dla powtórnych związków po rozwodzie.  
W czasie niedzielnej liturgii, w podczas procesji z darami niesiona byłą Księga Świadectw uczestników Spotkań Małżeńskich jako wotum wdzięczności Panu Bogu za małżeństwa, które rozpoznały na nowo i rozwinęły miłość w swoim związku. W Księdze tej zawarty jest wybór świadectw ok. 1000 małżeństw ze wszystkich krajów, w których prowadzone są rekolekcje dla małżeństw, Wieczory dla Zakochanych oraz rekolekcje dla związków nieuregulowanych w Kościele. Założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy podkreślili, ze wiele spośród tych par przeżyło na drodze duchowości Spotkań Małżeńskich swoje nawrócenie.
- Okazuje się, że można popatrzeć na swoje małżeństwo inaczej niż poprzez utarte schematy. Można być razem, a nie obok siebie. Można przezwyciężyć kryzys, który zdaje się być równią pochyłą do rozwodu. To nie propaganda sukcesu naszych rekolekcji. To podsumowanie świadectw tysięcy małżeństw, które uczestniczyły w tych warsztatach rekolekcyjnych. Wycofane z sądów pozwy rozwodowe są świadectwem szczególnym. Ale dialog, który proponujemy jest także drogą do uzdrawiania współczesnego społeczeństwa, które wydaje się być w wyraźnym kryzysie – zauważyli.   
A o. Mirosław Pilśniak OP, krajowy doradca duchowy Stowarzyszenia, dodał: Spotkania Małżeńskie wybijają kapłana z tradycyjnego sposobu pojmowania roli pasterza w Kościele, zmieniają  sposób pojmowania roli kapłana wobec wiernych. Kapłan, dzięki doświadczeniu dialogu w Spotkaniach Małżeńskich pragnie być pasterzem przez towarzyszenie. Uczy się szacunku dla powołania małżeńskiego i nieco lepiej rozumie problemy małżeństw. Kościołowi bardzo potrzeba duszpasterzy z takim doświadczeniem.
 - dar dialogu, tak jak go opisaliśmy w Spotkaniach Małżeńskich rozumiemy jako dar Boży dla Kościoła na trudne czasy – kontynuowali Grzybowscy -  Ma znaczenie uniwersalne. Jest drogą uzdrawiania społeczeństwa, które jest w głębokim kryzysie. Jest drogą do świętości.

Specjalne przesłanie do uczestników Zjazdu skierował  kard. Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia  Stolicy Apostolskiej. Zamieszczamy je oddzielnie.
Listy do zgromadzonych liderów z zapewnieniem o modlitwie w intencji Zjazdu oraz rozwoju dalszej pracy apostolskiej przesłali także Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, bp Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Podczas Zjazdu dokonani również wyborów do nowego zarządu międzynarodowego Spotkań Małżeńskich. Liderami Dzieła zostali wybrani na drugą kadencję Daina I Uldis Żurilo z Łotwy, zastępcami Liderów – Irena i jerzy Grzybowscy. Do Zarządu weszli ponadto Vira i Zinoviyj Kuzymkiwy (Ukraina) oraz Alena i Paweł Kuźmickije z Białorusi.