Aktualności

Katolicy i prawosławni bliżej siebie dzięki Spotkaniom Małżeńskim

Kilka tygodni przed wizytą Patriarchy Cyryla I w Polsce i podpisaniem przez niego wraz z arcybiskupem Józefem Michalikiem wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji nastapiła znacząca wymiana korespondencji między o. Aleksandrem Diagilewem, prawosławnym kapłanem z Sankt Petersburga, od kilku lat zaangażowanym w tworzenie prawosławnej gałęzi Spotkań Małżeńskich, a Ireną i Jerzym Grzybowskimi, Liderami Dzieła.

Ojciec Diagilew napisał: Ruch Spotkania Małżeńskie ma jeszcze jedną misję – jest nią zbliżenie naszych Kościołów, przede wszystkim na poziomie zwykłych ludzi. W rozłamie Kościoła nie ma woli Bożej, jak i nie ma jej wtedy, kiedy rozwodzą się małżonkowie, a stosunki między naszymi Kościołami przypominają stosunki między pokłóconymi małżonkami, których kryzys ciągnie się latami. Zasady dialogu stanowią uniwersalny instrument jedności nie tylko dla męża i żony, ale i dla narodów, państw, a nawet Kościołów. Innej drogi nie ma, przy czym dla Kościołów ma to większą wagę. Państwa nie muszą się jednoczyć, ale Kościół powinien być jeden. Spotkania Małżeńskie, już dziś można tak powiedzieć, to jeden z najlepszych projektów zbliżających nasze Kościoły na poziomie zwykłych wiernych. Jest to nasza wspólna sprawa.

W odpowiedzi Irena i jerzy Grzybowscy napisali: W krajach i regionach, gdzie istnieją Spotkania Małżeńskie, licznie przyjeżdżają na nie mieszane małżeństwa katolicko-prawosławne. Tym bardziej potrzeba nam wszystkim - zarówno prawosławnym, jak i katolikom - być znakiem nadziei na zwyciężanie zła dobrem. Jest to możliwe w dialogu z jego zasadami i warsztatem, jaki Pan Bóg nam dał w Spotkaniach Małżeńskich. Razem pracujmy, razem się módlmy i razem cierpmy z powodu braku formalnej interkomunii. Jednakże duchowo jesteśmy już teraz zjednoczeni w Panu Bogu w Trójcy Świętej. Pozostajemy w pełnej komunii duchowej. Niech dzieło Spotkań Małżeńskich będzie krokiem przybliżającym pełną i właściwie rozumianą jedność naszych Kościołów! I o to gorąco razem prośmy Pana Boga.

Początki współpracy katolicko-prawosławnej Spotkań Małżeńskich datują się od 1990 r., kiedy to zorganizowane zostały w Polsce rekolekcje dla małżeństw prawosławnych z Rosji.