Aktualności

Zebranie Międzynarodowego Zarządu Spotkań Małżeńskich

W dniach 24-27 sierpnia w  Laskach k. Warszawy odbyło się zebranie Międzynarodowego Zarządu Dzieła Spotkania Małżeńskie, na którym dzielono się doświadczeniem pracy w krajach, w których tego rodzaju apostolstwo świeckich jest zjawiskiem nowym. W zebraniu uczestniczyli Liderzy Dzieła: Irena i Jerzy Grzybowscy, zastępcy Liderów: Vira i Zinoviyj Kuzymkivy z Ukrainy oraz Elena i Paweł Kuzmickije, Svietłana i Aleksander Kvetkowskije (oboje z Białorusi), a także Bajba i Dajnis Stikuts z Łotwy.

Spotkania Małżeńskie rozwijały się, jak dotąd, przede wszystkim w krajach Europy Wschodniej. Poza Polską dość silnie rozwinięte Ośrodki istnieją na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie, zarówno w obrządku rzymskokatolickim, jak i grekokatolickim. Rekolekcje prowadzone są ponadto w Kazachstanie, na Mołdawii i w Rosji. Od kilku lat tworzy się gałąź prawosławna we współpracy ze stowarzyszeniem katolickim.

Zarząd Dzieła wyraził nadzieję, że Spotkania Małżeńskie staną się płaszczyzną współpracy między obu wyznaniami w zakresie troski o rodzinę chrześcijańską, a zarazem służyć będą budowaniu jedności obu wyznań. Opracowane w Spotkaniach Małżeńskich zasady dialogu mają znaczenie szersze niż tylko dla małżeństwa. Dlatego stały się podstawą współpracy katolicko-prawosławnej. Od kilku lat istnieją także zalążki Ośrodków Spotkań Małżeńskich w Anglii, Belgii, Niemczech i USA. W liście do Animatorów wszystkich Ośrodków członkowie Zarządu napisali m.in.: „Pragniemy Wam wszystkim dodać Bożego zapału, dynamiki i determinacji w poszukiwaniu, czym jest dialog – najpierw własny dialog ze sobą, z Panem Bogiem, z mężem, żoną i innymi osobami. Dialog jest Bożym sposobem istnienia w świecie, dlatego pragniemy, by wszystkie relacje między ludźmi kształtowały się zgodnie z zasadami dialogu”.