Aktualności

Rok Wiary w Spotkaniach Małżeńskich

- W Spotkaniach Małżeńskich Rok Wiary trwa nieustannie – napisali w liście do animatorów Spotkań Małżeńskich liderzy Ruchu Irena i Jerzy Grzybowscy w związku z rozpoczynającym się Rokiem Wiary. Świadczą o tym wypowiedzi uczestników otrzymywane po każdych rekolekcjach.  
Te rekolekcje przyniosły odkłamanie mojej więzi z Panem Bogiem.   
Na nowo przypomnieliśmy sobie, kim jest Bóg w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie.
Jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu za moje i męża nawrócenie.

Świadectwa o pogłębieniu i odnawianiu więzi małżeńskiej, o odzyskiwaniu siebie nawzajem przez męża i żonę są świadectwem wypełniania słów Chrystusa: Trwajcie w miłości Mojej (J 15, 9b). Są afirmacją Dzieła Stworzenia, którego jednym z przejawów jest małżeństwo. Tym samym wpisują się w odnowienie lub pogłębienie wiary. Odnowienie wiary na Spotkaniach Małżeńskich przeżywa też wielu kapłanów:
Uświadomiłem sobie na nowo, że Bóg jest Osobą, z którą mogę rozmawiać. Zobaczyłem dwa cudowne dary: dar małżeństwa i dar kapłaństwa – powiedział kapłan, który po raz pierwszy uczestniczył w Spotkaniach Małżeńskich.  

Na Spotkaniach Małżeńskich stwarzamy warunki do popatrzenia na Pana Boga i Kościół w sposób świeży, niejako wydobywamy uczestników ze schematów, z rutyny religijności i błędnych wyobrażeń, w których tkwili, pomagamy im w powrotach do Pana Boga. Jest to możliwe dzięki sposobowi prowadzenia weekendów w sposób wolny od retoryki religijności zewnętrznej, powierzchownej, która często kiedyś spowodowała odejście od Kościoła.  
..