Aktualności

Dobra nowina o dialogu w Łodzi

- Abyśmy potrafili dar dialogu przyjąć w swoim życiu i nieść go do coraz to nowych ludzi – taka intencja powtarzała się często podczas rekolekcji Animatorów Spotkań Małżeńskich Ośrodka Łódzkiego, jakie odbyły się w dniach 26-28.10.2012 r. w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Uczestnicy nabierali umiejętności w dialog – najpierw z samym sobą w Bożej  obecności. - Zanim zaczniemy rozmowę z drugim człowiekiem powinniśmy przyjrzeć się sobie, swoim uczuciom, potrzebom psychicznym, mieć świadomość swojego temperamentu – dzielili się z uczestnikami Irena i Jerzy Grzybowscy, Liderzy Dzieła. – Psychologia komunikacji w ujęciu Spotkań Małżeńskich jest Bożym darem i służy umacnianiu życia zgodnego z przykazaniem miłości Boga i bliźniego – mówili.
- Bardzo powoli dociera do mnie, czym tak naprawdę jest dialog – stwierdził Adam Kreślak z Ośrodka Łódzkiego - Z jednej strony cieszę się, że go coraz bardziej rozumiem, a z drugiej widzę, że to wciąż początek drogi.
Kilka innych małżeństw oraz kapłani, którzy współprowadzili rekolekcje dzielili się z uczestnikami, w jaki sposób to, czego nauczyli się w Spotkaniach Małżeńskich, pomaga im w budowaniu relacji w miłości z innymi ludźmi, w małżeństwie, rodzinie, miejscu pracy oraz pracy duszpasterskiej. - Słowa Pana Jezusa Idźcie na cały świat… są dla mnie motorem, by po raz kolejny wyjść z domu, wyjść z siebie, by świadczyć i mówić innym o dialogu – powiedziała Wisława Marecka z Ośrodka Elbląskiego zaproszona wraz z mężem Stanisławem do współprowadzenia tych rekolekcji. – To wezwanie do misji, by charyzmat, który został nam dany, był używany do budowania Królestwa Bożego.
- Wspólnota jest zawsze niedoskonała – zauważył ks. Robert Jaśpiński, doradca duchowy Ośrodka Łódzkiego. - Pragniemy, aby była wolna od napięć, ale to nie jest możliwe. Wspólnota pierwszych Apostołów też nie była idealna, popełniano błędy i nadużycia. Jesteśmy jednak powołani do budowania coraz lepszej wspólnoty. We wspólnocie misyjnej, a taką są Spotkania Małżeńskie, ważne jest też zrywanie z tym, co wygodne, miłe. Ważne jest podejmowanie nowych wyzwań.
Łódzki Ośrodek Spotkań Małżeńskich obchodzić będzie w przyszłym roku 25-lecie swojego istnienia. Co roku organizuje cztery weekendy rekolekcyjne dla małżeństw, kilka serii Wieczorów dla Zakochanych, a takze Rekolekcje dla Narzeczonych spełniające wymagania przygotowania do sakramentu małżeństwa.