Aktualności

Spotkania Małżeńskie w Ziemi Świętej

W dniach 10-17 lutego odbyła się ogólnopolska pielgrzymka do Ziemi Świętej z okazji 35 rocznicy założenia Spotkań Małżeńskich w Polsce, 25 rocznicy Ośrodka Łódzkiego oraz Roku Wiary. Na terenie Izraela i Jordanii uczestnicy pielgrzymki nawiedzili miejsca związane z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Szczególną uwagę zwrócono na nawiedzenie miejsc, do których w sposób szczególny nawiązuje duchowość Spotkań Małżeńskich. Jednym z takich miejsc był Wieczernik, w którym Jezus wypowiedział słowa: „Trwajcie w miłości Mojej” (J 15, 9b), a które są podpisem Ikony Spotkań Małżeńskich oraz „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. (J 15, 12). Drogą miłości, którą umiłował nas Jezus, jest dialog oraz dobre decyzje w wyniku dialogu – z samym sobą, z drugim człowiekiem i Panem Bogiem.
Innym miejscem ważnym dla Spotkań Małżeńskich jest Ein Karen – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję. Tu zostały wypowiedziane przez Maryję słowa „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Odnosimy je często do „wielkich rzeczy”, jakie Pan Bóg uczynił małżeństwom uczestniczącym w Spotkaniach Małżeńskich. Pobyt w Betlejem był okazją do odnowienia świadomości, że jest to kolebka dialogu Boga z człowiekiem. Droga Krzyżowa opracowana przez uczestników pielgrzymki i prowadzona ulicami Jerozolimy była ważnym przypomnieniem, że trudności, na jakie napotykamy w naszych małżeństwach mogą zakończyć się swego rodzaju zmartwychwstaniem – odnowieniem naszej więzi – jeżeli ofiarujemy je Panu Bogu i poddamy się Jego prowadzeniu.