Aktualności

Zarząd i Rada Programowa na spotkaniu w Kownie

Spotkania Małżeńskie są otwarte na każdy związek mężczyzny i kobiety, którzy w dobrej wierze chcą pogłębić, odnowić  lub w ogóle odbudować swoją więź ze sobą, z Panem Bogiem i Kościołem – stwierdzili członkowie międzynarodowego Zarządu Dzieła Spotkań Małżeńskich razem z Radą Programową tego stowarzyszenia na zebraniu w Kownie na Litwie w dniach 26-29 kwietnia 2013 r. Tym stwierdzeniem podsumowano otwartość warsztatów rekolekcyjnych prowadzonych przez stowarzyszenie na ludzi poszukujących i dotkniętych wielorakimi kryzysami. W związku z rozwojem Spotkań Małżeńskich zarówno w Polsce jak i w krajach Europy Wschodniej, wśród Polonii w krajach Europy Zachodniej i USA, a także w obliczu rozwijającej się współpracy z Cerkwią Prawosławną, w czasie spotkania w Kownie podjęto szereg praktycznych postanowień, pozwalających na pełniejsze odpowiadanie na problemy, z jakimi przyjeżdżają małżeństwa na różne formy pracy Spotkań Małżeńskich.  Przyjęto specjalne przesłanie skierowane do  wszystkich małżeństw, a także osób mających wpływ na relacje w małżeństwie, rodzinie oraz na relacje międzyludzkie w szerszych kręgach społecznych. Czytamy w nim: "Podsumowując wieloletnią pracę wśród małżeństw w różnych krajach, różnych wyznaniach, narodach i kulturach widzimy wyraźnie, że pragnienie miłości trwałej, wiernej i szczęśliwej jest naturalnym pragnieniem każdego człowieka, każdego związku mężczyzny i kobiety. Doświadczamy, że miłość ta jest możliwa. Potrzebuje jednak pielęgnowania, dbania o dialog, wzajemnego wspierania się w trudnościach, odpowiedzialnego budowania wzajemnych relacji. Taka miłość wymaga dojrzałej osobowości, nie ulegania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym. Pokonanie trudności przynosi nie tylko ogromną satysfakcję samym małżonkom, ale i ogromną wartość moralną, oczekiwaną także przez dzieci. Potrzebują one dwojga kochających się rodziców. Spotkania Małżeńskie głoszą piękno miłości małżeńskiej, kierując się nie tylko czczą ideą, ale owocami prowadzonych warsztatów rekolekcyjnych, które budują i odbudowują miłość małżeńską. Jesteśmy przekonani, że każde małżeństwo można nie tylko odbudować, ale dynamicznie rozwinąć w nim miłość pomimo trudnych doświadczeń w przeszłości. Utrudniają to obciążenia wyniesione z domów rodzinnych, różne patologie oraz hedonistyczne i konsumpcyjne modele życia społecznego. Dojrzała osobowość oznacza wymaganie od siebie dbania o więź małżeńską i rodzinną pod prąd owym modelom, a nierzadko ideologiom. Troska o własne małżeństwo jest troską o przyszłość naszych dzieci i następnych pokoleń. W ślad za  promowaniem innych związków niż naturalna i trwała więź mężczyzny i kobiety idą różnorodne patologie życia społecznego. Promowanie innych związków mężczyzny i kobiety, niż małżeństwo, jest prostą drogą do samozagłady społeczeństw.
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, najpierw do samych małżeństw z zachętą o wytrwałe i zdeterminowane dbanie o własną więź małżeńską i rodzinną, o miłość trwałą, wierną i szczęśliwą. Zwracamy się także do duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, osób zajmujących się terapią małżeństw i rodzin, do ruchów i stowarzyszeń katolickich, do Kościołów innych wyznań niż katolickie, do działaczy samorządów i do polityków o promowanie wartości małżeństwa i rodziny opartej na dojrzałej osobowościowo więzi mężczyzny i kobiety jako małżeństwa i jako rodziców".  
Zarząd i Rada Programowa katolickiego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie, zebrani w Kaunas na Litwie w dniach 26-29.04.2013.
Irena i Jerzy Grzybowscy (Liderzy Spotkań Małżeńskich, Polska), Vira i Zinovij Kuzymkivy (Ukraina), Elena i Pavel Kuźmickije (Białoruś), Swietłana i Aleksander Kvetkovskije (Białoruś),  Danguole i Donatas Zalepugos (Litwa), Dalia i Kastantas Lukenai (Litwa), Baiba i Dainis Stikuts (Łotwa), Dorota i Waldemar Bednarscy (Polska) oraz uczestniczący w zebraniu ks. Aldonas Gudaitis SJ, krajowy doradca duchowy Spotkań Małżeńskich na Litwie.