Aktualności

Śp. Prof. Józef Łukaszewicz - Animator Spotkań Małżeńskich

26 sierpnia 2013 r. zmarł we Wrocławiu, w wieku 86 lat, prof. Józef Łukaszewicz, długoletni, wraz z żoną Danutą, animator Spotkań Małżeńskich, czynny w Stowarzyszeniu do ostatnich dni. Józef Łukaszewicz był wybitnym matematykiem, b. rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej oraz wielu organizacji kościelnych i państwowych, zaangażowany w różne inicjatywy służące ludziom. W latach 80 był zaangażowany w przemiany demokratyczne w Polsce, z tego też powodu utracił stanowisko rektora. W związku ze śmiercią śp. prof. Józefa Łukaszewicza liderzy Spotkań Małżeńskich napisali do animatorów Wrocławskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich poniższy list:

Drodzy Animatorzy Wrocławskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich!
Bardzo poruszyła nas wiadomość o odejściu do Pana Boga śp. Józefa Łukaszewicza. Pan dał Mu długo cieszyć się życiem i swoim małżeństwem z Danusią! I chyba dewizą Józka były słowa św. Pawła z listu do Filipian, które przeczytaliśmy w jednym z nekrologów: „Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk” (Flp 1,21). Po ludzku zasmuceni, cieszmy się z tego zysku, który – jak ufamy – posiadł Józek.
Pamiętamy jak w bodaj 1985 r. zadzwonił u nas dzwonek do domu i otworzyłem drzwi nieznajomemu, który powiedział: „Ja się nazywam Józef Łukaszewicz”. Ta niezapowiedziana wizyta – nie było wtedy na warszawskim Ursynowie ani telefonów, ani nikt nie marzył o poczcie elektronicznej –  była początkiem naszej przyjaźni i współpracy w Spotkaniach Małżeńskich. Przechowujemy w „Spotkaniowym” Archiwum kilka listów od Danusi i Józka z relacjami z weekendów małżeńskich w tamtych czasach. Przez kilka lat Danusia z Józkiem byli liderami Ośrodka Wrocławskiego. Jak wielkie zasługi mają w rozwoju Waszego Ośrodka sami wiecie najlepiej – od tamtych lat osiemdziesiątych aż do tego roku, kiedy to jeszcze prowadzili weekend małżeński. Pomimo swojego wieku. Uczestniczyli w niemal wszystkich Zjazdach Animatorów. To, że wybitny naukowiec, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się sprawami małżeństw i narzeczonych, było dla wszystkich ważnym świadectwem.  
Liczyli się ze swoją śmiercią. Bodaj w 1994 r. w jednej z animacji napisali: „W naszym wieku nie można już nie brać pod uwagę tej rzeczywistości. Jak noc sprawia, że istnieje dzień, tak śmierć sprawia, że istnieje życie”. Przeżyli razem jeszcze blisko 20 lat. Po to, by – jak napisali w innej animacji – „dalsze życie było naszą radosną i wierną służbą Bogu, a przez Niego także innym ludziom dookoła nas”. Może także po to, by nam wszystkim uświadamiać, że „śmierć sprawia, że istnieje życie”. Do tego Życia Józek odszedł.
Dlatego, łącząc się w smutku z Kochaną Danusią, z wszystkimi Animatorami Spotkań Małżeńskich Ośrodka Wrocławskiego, dziękujemy Panu Bogu za długie życie śp. Józka. Dziękujemy Panu Bogu, że przez świadectwo Danusi i Józka tak wiele miłości napełniło  serca setek małżeństw i narzeczonych. Dziękujemy Panu Bogu za ich ogromne zaangażowanie w Spotkania Małżeńskie. Modlimy się za duszę śp. Józka,  ufamy, że „Anielski orszak jego duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego.

Irena i Jerzy Grzybowscy
Warszawa, 02.09.2013