Aktualności

Papież Franciszek do Spotkań Małżeńskich

Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość, że w dniach 20-23 września odbywa się w Pelplinie Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich. Przesyłam pozdrowienia organizatorom tej inicjatywy, jak również wszystkim członkom Stowarzyszenia, a szczególnie tym, którzy są zgromadzeni w Pelplinie w czasie tego wydarzenia. Zapewniam o mojej duchowej bliskości w modlitwie. Promowanie rozwoju duchowego chrześcijańskich małżonków, któremu towarzyszy zrozumienie, miłosierdzie i profesjonalizm, jest w dzisiejszej kulturze, zadaniem, które jest nie tylko konieczne, ale należy je wspierać i dalej rozwijać. Biorąc pod uwagę znaczenie i ogrom wyzwania, niezbędna jest współpraca tych, którzy dzielą tę samą chrześcijańską wizję rodziny ludzkiej –  napisał Papież Franciszek do uczestników Międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań Małżeńskich, jaki odbędzie się w Pelplinie w dniach 20-23 września 2013 r.

List Papieża Franciszka jest odpowiedzią na relację o pracy Spotkan Małżeńskich w Polsce i innych krajach, w których rozwija się Stowarzyszenie skierowaną do Papieża przez liderów stowarzyszenia.  Słowa o promowaniu rozwoju duchowego małżonków nawiązuje do   dialogu jako drogi duchowości Spotkań Małżeńskich. Natomiast słowa   o zrozumieniu, miłosierdziu i profesjonalizmie Liderzy Ruchu odnoszą do  opisanej w liście do Papieża pracy warsztatowej Spotkań Małżeńskich. Słowa o „współpracy tych, którzy dzielą tę samą chrześcijańską wizję rodziny ludzkiej” liderzy ruchu wiążą ze współpracą Spotkań Małżeńskich z małżeństwami prawosławnymi.

Z kolei Przewodniczący Papieskiej  Rady ds. Rodziny, abp Vincenzo Paglia, w liście do uczestników Zjazdu wyraził zadowolenie z podjętej przez Spotkania Małżeńskie współpracy z małżeństwami prawosławnymi i zachęcił do informowania go o dalszych krokach w tej współpracy.

W dniach 20-23 września ponad trzystu przedstawicieli Spotkań Małżeńskich z dziesięciu krajów będzie pogłębiać swoją formację i dzielić się  doświadczeniami pracy rekolekcyjnej w swoich krajach. Rekolekcje te pomagają budować i odbudowywać więź małżeńską.