Aktualności

Międzynarodowy Zjazd Spotkań Małżeńskich w Pelplinie zakończony

W dniach 20-23 września odbył się w Pelplinie Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich. Wzięło w nim udział 320 osób – małżeństw i kapłanów – z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy - zarówno obrządku rzymsko-katolickiego, jak i greckokatolickiego. W całym Zjeździe uczestniczył bp Edvards Pavlovskis z Łotwy, który zanim został biskupem, był animatorem Spotkań Małżeńskich. Po otrzymaniu sakry biskupiej nadal współprowadzi różne formy pracy Stowarzyszenia na Łotwie. W Zjeździe wzięła udział także grupa małżeństw prawosławnych.  

W przesłaniu skierowanym do uczestników Zjazdu Papież Franciszek napisał m.in.: „Promowanie rozwoju duchowego chrześcijańskich małżonków, któremu towarzyszy zrozumienie, miłosierdzie i profesjonalizm, jest w dzisiejszej kulturze, zadaniem, które jest nie tylko konieczne, ale należy je wspierać i dalej rozwijać. Biorąc pod uwagę znaczenie i ogrom wyzwania, niezbędna jest współpraca tych, którzy dzielą tę samą chrześcijańską wizję rodziny ludzkiej.” Było to wyraźne nawiązanie z jednej strony do pomocy małżeństwom w kryzysie, jaką prowadzą Spotkania Małżeńskie, z drugiej zaś do podjętej przez Spotkania Małżeńskie kilka lat temu współpracy z Cerkwią Prawosławną. Wartość tej współpracy i zachętę do jej rozwijania wyraził także w liście do uczestników Zjazdu abp Vincenzo Paglia, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, a we wcześniejszym liście do Liderów Stowarzyszenia Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanislaw Ryłko.

Celem Zjazdu było pogłębienie charyzmatu i wymiana doświadczeń pracy rekolekcyjnej wśród małżeństw i osób przygotowujących sie do małżeństwa w kontekście słów Chrystusa „Idźcie na cały świat” (Mk 16,15), które były mottem Zjazdu. We wprowadzeniu w tematykę Zjazdu Irena i Jerzy Grzybowscy podkreślili, że „świat” w Spotkaniach Małżeńskich interpretowany jest nie tylko jako przestrzeń geograficzna, ale jako świat psychiczny i społeczny, w którym żyje małżeństwo i rodzina. Jest to także przestrzeń zawodowa, w której żyją małżonkowie, i która ma wpływ na więzy rodzinne. Ważne w pracy apostolskiej jest jednak oddziaływanie także w przeciwnym kierunku. Małżonkowie  swoją postawą przemieniają w duchu miłości miejsca pracy, wspólnoty. Czerpią do tego siłę ze swojej więzi małżeńskiej i rodzinnej. W sytuacji, gdy rozpada się połowa zawieranych małżeństw, a coraz więcej par żyje bez sakramentu małżeństwa, Spotkania Małżeńskie starają się dawać świadectwo, że miłość trwała, wierna i uczciwa jest możliwa. Wszystkie te działania przynoszą owoce, gdy są podejmowane zgodnie z charyzmatem Spotkań Małżeńskich, jakim jest dar dialogu. Świadectwem tak rozumianego wyjścia na cały świat dzielili się także Vira i Zinoviyj Kuzymkiwy i ks. Orest Demko z greckokatolickiej gałęzi Spotkań Małżeńskich na Ukrainie, Elena i Paweł Kuzmickije z Białorusi, Dorota i Waldemar Bednarscy oraz o. Miroslaw Pilśniak OP z Polski. We wszystkich wypowiedziach pojawiał się wątek dbania o cztery elementy funkcjonowania Spotkań Małżeńskich: charyzmat, programy, wspólnotę i organizację. Następnie w 13 grupach tematycznych uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem dbania o te cztery elementy. Drugi blok pracy, także w 13 grupach roboczych poświęcony był formacji porekolekcyjnej.

W czasie Zjazdu szczególny akcent położony był na wyjście z informacją o Spotkaniach Małżeńskich do małżeństw w kryzysie, a także poza osoby blisko związane z Kościołem. W medytacji biblijnej Irena i Jerzy Grzybowscy odwoływali się do fragmentów Pisma Świętego mówiących o potrzebie wyjścia „na drogi i między opłotki” (Łk 14,23), o wyprawianiu uczty dla „ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych” (Łk 14,13). Podkreślali, że ludzie do których Spotkania Małżeńskie są szczególnie posłane to ubodzy w miłość, nie widzący nadziei w swoich małżeństwach, chromi – czyli nie potrafiący poruszać się na drodze, którą jest ich życie małżeńskie i rodzinne. O. Aleh Szenda OFFCap z Białorusi dzielił się lękiem przed takim wychodzeniem na cały świat i potrzebą jego przezwyciężania. Zadanie pójścia na cały świat przedstawił jako wezwanie do coraz głębszego przezywania własnego człowieczeństwa, autentycznego szacunku do innej osoby i odpowiedzialności za inne małżeństwa.

W homilii w czasie Mszy św. na otwarcie Zjazdu w piątek 20 września bp Edvards Pavlovskis podkreślił, że jesteśmy na Zjeździe po to, aby się modlić i aby przeżyć na nowo swoje powołanie. Natomiast w homilii w sobotę 21 września o. Mirosław Pilśniak OP, nawiązując do Ewangelii z dnia, zwrócił uwagę, że Jezus zaprosił do współpracy celnika Mateusza, a nie – mówiąc dzisiejszym językiem – dobrego katolika. Z kolei w niedzielę Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zachęcał do modlitwy o nieustanne odbudowywanie więzi małżeńskiej i rodzinnej oraz życzył radości z niesienia miłości innym. W poniedziałek zaś ks. Andrzej Steckiewicz z Białorusi zauważył, że gdyby Izraelici nie odważyli się wejść do Morza Czerwonego, to „morze zostałoby morzem”. Animatorzy, którzy jeszcze nie mają odwagi, by pójść z misją „na cały świat”, powinni się na to odważyć. Jeżeli pójdziemy z wiarą i dobrze przygotowani, ono rozstąpi się przed nami – mówił ks. Steckiewicz.  Słowa te zawierały zachętę do realizacji  głównego przesłania Zjazdu, czyli ewangelizacji małżeństw i rodzin.

Przedstawiciele wszystkich krajów uczestniczących w Zjeździe przedstawili także prezentacje na temat pracy Spotkań Małżeńskich w swoich krajach. Przedstawiono także początki pracy wśród Polonii w Anglii i USA.

Ważnym akcentem Zjazdu było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy katolickim Stowarzyszeniem Spotkania Małżeńskie, a tworzącym się z inspiracji środowiska katolickiego analogicznym stowarzyszeniem prawosławnym. Ze strony stowarzyszenia katolickiego podpisali je Irena i Jerzy Grzybowscy, a ze strony prawosławnego – protojerej Aleksander Diagilew i jego żona Ljubov. W umowie podkreślono, że tworzymy jeden chrześcijański ruch, w którym funkcjonują dwa odrębne stowarzyszenia. Cechuje je jedność programowa oraz odrębność wynikająca z podporządkowania obu stowarzyszeń Prawu Kanonicznemu swoich Kościołów. Akceptację tego rodzaju współpracy wyrazili nie tylko hierarchowie katoliccy, ale także w liście do Ireny i Jerzego Grzybowskich Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego Metropolita Hilarion. Sygnatariusze Umowy pragną, by podpisanie tego porozumienia było krokiem w kierunku pełnej jedności obu kościołów.