Aktualności

Ogółnopolskie warsztaty "Małżeństwa w kryzysie"

W dniach 22-24.11 w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie k. Gniezna odbyły się ogólnopolskie warsztaty dla animatorów Spotkań Małżeńskich pt. „Małżeństwa w kryzysie na Spotkaniach Małżeńskich”. Ich celem było pogłębienie formacji animatorów w zakresie lepszego przygotowania do prowadzenia rekolekcji. Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdża coraz więcej małżeństw w kryzysie wzajemnej więzi, niejednokrotnie w przededniu rozwodu. Spotkania Małżeńskie okazały się szczególnie owocne dla nich. Dlatego już po raz trzeci zorganizowano warsztaty dla animatorów poświęcone temu zagadnieniu. Prowadzili je Liderzy Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy oraz dr Barbara Smolińska, psychoterapeutka, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni konsultant Spotkań Małżeńskich,  zaangażowana  w ruch Chemin Neuf.
W czasie warsztatów przeprowadzonych zostało szereg ćwiczeń pomagających animatorom w pracy z małżeństwami w kryzysie. Medytacja biblijna pomogła animatorom odnaleźć  miejsce swojej posługi w kontekście Ewangelii, a wykład Liderów Dzieła „Duchowość a psychologia komunikacji” ukazał perspektywę zintegrowanej osobowości człowieka jako gleby, na której dojrzewa miłość małżeńska.
Naszym powołaniem jest głoszenie Ewangelii na sposób bycia animatorem Spotkań Małżeńskich – napisali we wnioskach końcowych animatorzy – Nie jesteśmy psychoterapeutami i nie mamy ambicji nimi być. Jesteśmy animatorami Spotkań Małżeńskich. Dlatego dbamy o naszą duchowość i formację w Spotkaniach Małżeńskich. Psychologia komunikacji, w zakresie, w jakim z niej korzystamy, rozumiana jest jako dar łaski do coraz pełniejszego życia małżeńskiego zgodnego z przykazaniem miłości Pana Boga i bliźniego (por. Łk 10,25-28 ) i wypełniania słów Chrystusa, abyśmy, także w małżeństwie miłowali się nawzajem tak, jak Chrystus nas umiłował (por. J 13,34) – czytamy dalej we wnioskach z warsztatów. Podkreślono w nich także konieczność stałego rozwoju porekolekcyjnych grup wsparcia dla uczestników.
Promowanie piękna miłości kobiety i mężczyzny stanowi w Spotkaniach Małżeńskich antidotum na ideologię gender oraz inne zagrożenia małżeństwa i rodziny. Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na warsztatowych metodach pracy. Rekolekcje inspirują pogłębienie rozumienia istoty sakramentu małżeństwa oraz korzystanie z tego sakramentu w codzienności.