Aktualności

10 lat Spotkań Małżeńskich na Białorusi

Dzięki temu, co robicie, społeczeństwo staje się lepsze – powiedział Nuncjusz Apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti w czasie Mszy św. kończącej rekolekcje Animatorów Spotkań Małżeńskich w kościele św. Szymona i Heleny w Mińsku, zwanym popularnie Czerwonym kościołem. Nuncjusz podkreślił konieczność dialogu w małżeństwie po to, żeby człowiek zaczął swobodnie oddychać, żeby jego życie było radością, a nie jakimś niedorzecznym koegzystowaniem z drugą osobą. - Dziękuję wam także za to - mówił dalej Nuncjusz - że są tutaj wasze dzieci. One jutro będą miały odwagę podnieść głowy i powiedzieć: „My pragniemy dobra”, ale będą chciały wiedzieć, co to jest dobro, i będą mogły powiedzieć:„dobrem było to, jak nasi rodzice odnosili się do siebie i jak odnosili się do nas”. Od waszych rodzin zależy, czy świat jutro będzie lepszy, czy gorszy.
Na zakończenie Mszy św. Liderzy Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy zwrócili się  do Animatorów i uczestników Spotkań Małżeńskich na Białorusi ze słowami: - Dziękujemy Panu Bogu za Waszą wytrwałość, za niepoddawanie się trudnościom, za ogromną determinację w prowadzeniu Spotkań Małżeńskich. A te trudności sprzyjały rozwojowi. Wy jesteście solą białoruskiej ziemi! Nadajecie jej smak. Smak duchowej wolności i smak miłości. Pan Jezus mówi do Was: Wy jesteście światłem świata. Tu na Białorusi! Aby ludzie widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Aby coraz więcej ludzi podejmowało te dobre czyny, które wy już podjęliście! Tego Wam z serca życzymy!
Rekolekcje, w części wyjazdowej, odbyły się w dniach 7-9 lutego 2014 r. w miejscowości Raków k. Mińska.  Uczestniczyli w nich Animatorzy – małżeństwa i kapłani – Spotkań Małżeńskich z Białorusi, z krajowymi liderami Leną i Pawłem Kuźmickimi, a także przedstawiciele tego Ruchu rekolekcyjnego z Polski i Ukrainy oraz prawosławnej gałęzi Ruchu z Sankt Petersburga. Rekolekcje miały na celu umocnienie i pogłębienie charyzmatu Spotkań Małżeńskich. Nosiły tytuł „Dobra Nowina o dialogu”. Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem dialogu z Panem Bogiem, dialogu w małżeństwie, podejmowaniem dialogu z ludźmi w szerszych kręgach społecznych, a także między wiernymi różnych obrządków i wyznań. Mówili, w jaki sposób Spotkania Małżeńskie poprzez swój charyzmat umacniają ich wiarę i chrześcijańską postawę w życiu.
Moja bliższa więź z Panem Bogiem i Kościołem zaczęła się w moim życiu w dniu zawarcia małżeństwa. Bardzo głęboko to przeżyłem. Koledzy mówili mi: „Spokojnie, przejdzie ci, minie rok, dwa i będziesz normalnym człowiekiem”. Prosiłem Boga, żebym nie był takim „normalnym” człowiekiem. Na tych rekolekcjach zrozumiałem, że Spotkania Małżeńskie pomogły mi nie stać się takim „normalnym” człowiekiem – powiedział Paweł, jeden z animatorów, na zakończenie rekolekcji. Ktoś inny powiedział: - Byłem ochrzczony w świątyni prawosławnej, która kiedyś była cerkwią greckokatolicką, a teraz w drodze do Pana Boga jestem w Kościele rzymskokatolickim. To bardzo charakterystyczna droga wiary na terenach będących pod wpływem oddziaływania różnych kultur.
List do uczestników Spotkań Małżeńskich skierował Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz, który zauważył, że miłość, wierność i uczciwość małżeńska jest owocem dialogu. Podkreślił wartość rekolekcji prowadzonych przez Spotkania Małżeńskie dla umocnienia rodziny na Białorusi.
W Spotkaniach Małżeńskich na Białorusi uczestniczyło, jak dotąd, ok. 500 małżeństw. Rekolekcje prowadzone są w Mińsku i w Baranowiczach. Od niedawna Ruch prowadzi także Wieczory dla Zakochanych – warsztatowe przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Organizowane są także turnusy wakacyjne.