Aktualności

Zarząd Spotkań Małżeńskich wobec wydarzeń na Ukrainie

W dniach 20-23 marca 2014 r. odbyło się we Lwowie na Ukrainie spotkanie Zarządu Dzieła Spotkań Małżeńskich. Najważniejszym dokumentem tego Spotkania jest list do wszystkich wspólnot Spotkań Małżeńskich, szczególnie w Europie Wschodniej. Poniżej  pełny tekst tego listu.


Jako Animatorzy Spotkań Małżeńskich tworzymy międzynarodową wspólnotę, w której z uwagą przyglądamy się aktualnym wydarzeniom na Ukrainie. A wydarzenia, które przeżywamy, nie są obojętne dla charyzmatu naszego Ruchu.
Troszcząc się o dialog z samym sobą, z Panem Bogiem, w małżeństwie i rodzinie, z innymi ludźmi ogarniamy dialogiem człowieka jako całość, zgodnie z jego antropologicznym jestestwem. I tak jak warunkiem dialogu w małżeństwie i przejawem miłości małżeńskiej jest szczerość, prawda i zaufanie, tak we wszystkich innych sferach potrzebne są te same wartości. Nade wszystko zaś potrzebna jest otwartość na poznanie prawdy, dążenie do niej z miłością i świadomością niedoskonałego jej widzenia.  
W aktualnej sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej szczególnego znaczenia nabierają słowa św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Zło zwyciężamy dobrem, gdy pomimo lęków, niepokoju i zwątpienia, nadal prowadzimy wszystkie formy pracy Spotkań Małżeńskich w krajach i społecznościach, które czują się zagrożone. Zło zwyciężamy dobrem, gdy dbamy o dojrzałość emocjonalną i prawdę w relacjach międzyludzkich, gdy budujemy zaufanie. Tymczasem Szatan usiłuje rozbić więź między ludźmi. Manipuluje informacjami i emocjami, tworząc półprawdy i kłamstwa. Dlatego tak ważne jest prowadzenie i uczestniczenie we wszystkich formach pracy Spotkań Małżeńskich, które kształtują dojrzałość emocjonalną, budują więź i zaufanie. Dodawajmy ich uczestnikom wiary, nadziei i miłości! Dar dialogu pomaga stawać się podmiotem w relacjach  międzyludzkich, a nie przedmiotem manipulacji. Odnawia godność osoby ludzkiej. „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu…” (Rz 12,2) uczy nas  św. Paweł. Dialog, według zasad Spotkań Małżeńskich, pomaga nam w takim odnawianiu umysłu.   
Ważna jest nasza solidarność, nasza wspólnota międzynarodowa skupiona wokół Pana Boga, bogata Nim, bogata Jego darem dialogu i Jego darami męstwa, roztropności, mądrości, rozumu, umiejętności, rady, pobożności i bojaźni Bożej we wszystkich krajach, we wszystkich naszych wspólnotach. Te dary są nam potrzebne w dialogu z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, szczególnie w sytuacji, gdy szatan będzie usiłował rozbić nasze narody i naszą wspólnotę w myśl rzymskiej zasady „divide et impera”. Próbuje robić to w małżeństwach, ale podejmuje też próby manipulowania dialogiem i wbijania klina także pomiędzy nasze wspólnoty w krajach, w których pracujemy. Mogą być podejmowane próby rozbicia wspólnoty Spotkań Małżeńskich od środka, od wewnątrz, we wspólnocie danego kraju poprzez insynuacje, manipulowanie uczuciami i opiniami, podważaniem zaufania. Nasza reakcja będzie sprawdzianem dialogu jako drogi duchowości nas wszystkich. Dlatego zalecamy wielką troskę o tę duchowość. Odnawiając więź małżeńską, wyzwalając ją od przemocy, manipulacji i różnego rodzaju zniewolenia, odnawiamy godność osoby ludzkiej w ogóle. Niech wspólnoty Spotkań Małżeńskich promieniują tymi wartościami także na zewnątrz!
Wyzwaniem jest kwestia dialogu i jego granic w obliczu wojny. Jest dylematem moralnym, szczególnie w kontekście duchowości dialogu, wojna obronna. Najważniejsza jest w niej motywacja działań i pełny odwagi dialog z Panem Bogiem, wsłuchanie się w Niego, rozumienie obrony koniecznej - własnej i narodów. Potrzebne jest dzielenie się z Panem Bogiem rozterką duchową w tej kwestii i podejmowanie decyzji zgodnych z sumieniem. Najważniejsze jest, aby uchronić się od nienawiści nawet w sytuacjach skrajnych.
W kontekście ostatnich wydarzeń szczególnej uwagi potrzebuje współpraca katolicko-prawosławna, jaką podjęliśmy w Spotkaniach Małżeńskich. Bardzo staramy się, by nasz dialog był prowadzony nadal w prawdzie, szczerości, wolności i zaufaniu. Nie obawiamy się dzielenia uczuciami trudnymi. Dbamy też o to, żeby dialog ten nie był, nawet podświadomie, nośnikiem rosyjskiej polityki imperialnej. Nasza współpraca na fundamencie Ewangelii, na miłości Pana Boga i bliźniego może być drogą „odnawiania umysłu” w duchu słów św. Pawła.
Naszą modlitwą ogarniamy Animatorów i uczestników weekendów nie tylko na Ukrainie, ale i w innych krajach Europy Wschodniej, które dotyka zagrożenie. Szczególną modlitwą otaczamy naszych prawosławnych przyjaciół w Rosji, dla których przeżywanie obecnych wydarzeń, zgodnie z zasadami dialogu, jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Prosimy dobrego Boga, by pomógł każdemu z nas odczytać znaki czasu w obecnych wydarzeniach i naszą postawę wobec nich.
Życzymy wszystkim odwagi w zwyciężaniu zła dobrem! Życzymy odwagi, bo Jezus jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Bylebyśmy tylko my chcieli z Nim być.

Liderzy Spotkań Małżeńskich
Irena i Jerzy Grzybowscy


wraz z uczestniczącymi z zebraniu Zarządu: Vira i Zinovij Kuzymkivy (Ukraina), Uldis Zurilo (Łotwa), Swietłana i Aleksander Kwietkowskije (Białoruś), Elena i Pawel Kuźmickije (Białoruś)

Lwów, Ukraina, 23.04.2014


Na naszym zdjęciu od lewej: Swietłana i Aleksander Kwietkowskije (Białoruś), Uldis Zurilo (Łotwa), Vira i Zinovij Kuzymkiwy (Ukraina), Irena i Jerzy Grzybowscy (Polska), Elena i Pawel Kuzmickije (Białoruś)