Aktualności

Turnusy wakacyjne 2014

W 2014  r. Spotkania Małżeńskie zorganizowały piętnaście turnusów wakacyjnych (z czego trzynaście w Polsce), w których uczestniczyło ok. tysiąc osób; ponad połowę stanowiły dzieci. Turnusy odbyły się także na Łotwie i Ukrainie. Ich uczestnicy powiedzieli m.in.:

„Myśląc o przeżytym turnusie w Krościenku, nasuwa nam się jedna myśl: turnus przyjazny dzieciom. Czuliśmy się naprawdę dobrze wśród naszej małżeńskiej społeczności, kiedy widzieliśmy jak dobrze funkcjonują w niej nasze dzieci, a było ich sporo. Wszystko to za sprawą opieki, jaką zapewnili naszym pociechom organizatorzy podczas dialogu. Było to dla nas niesamowitym komfortem. Mogliśmy wtedy oddać się sobie. Bezpieczeństwo najmłodszych odegrało dla nas ważną rolę, dzięki czemu nasz dialog mógł być pełniejszy, bardziej owocny. A poza tym piękno gór i kontemplacja przyrody doprowadziły do tego, że człowiek naprawdę odpoczął i po raz kolejny mógł doświadczyć Boga w naturze”. (Magda i Robert)

„Wyjeżdżaliśmy z poczuciem pokoju, radości, zrozumienia dla współmałżonka, a dodatkowo wspólnotowej przynależności, otwartości i serdeczności. Spotkania dialogowe, wieczorne spotkania dorosłych, zabawy z dziećmi oraz wspólne zwiedzanie okolic, wycieczki w góry budowały naszą wspólnotę, wzajemnie nas ubogacały. Czas szybko mijał i w dniu wyjazdu trudno było nam się rozstać”. (Irena i Ryszard)

„Wspomnienie Grzybowa to dla nas wspomnienie wakacji z Panem Bogiem. Niesamowita rodzinna atmosfera i możliwość rozmowy z ludźmi, dla których sprawy Boże są sprawami priorytetowymi. Niesamowity czas, który bardzo dobrze wspominają również dzieci. Nie można porównać zwykłych wakacji z przeżyciem takich rekolekcji. Wyjechaliśmy bogatsi o doświadczenie bliskości Pana Boga i o nowe znajomości. Świadectwo życia poznanych tam ludzi umacnia nas do kroczenia wybraną drogą, choć w szarej rzeczywistości niejednokrotnie ta droga wydaje się być drogą pod prąd. Polecamy wszystkim rodzinom taką formę wypoczynku i prosimy Pana, aby było nam dane jeszcze kiedyś uczestniczyć w takich wakacjach”. (Justyna i Tomek)

Zapraszamy w przyszłym roku!