Aktualności

Nowy Zarząd Spotkań Małżeńskich

12 listopada 2014 r. Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła nowych Liderów Dzieła Spotkania Małżeńskie: Dainę i Uldisa Žurilo, dotychczasowych Liderów Spotkań Małżeńskich na Łotwie. Tym samym uprawomocnione zostały wybory nowego Zarządu Dzieła, które odbyły się 13 września podczas Międzynarodowego Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich w Zduńskiej Woli. Zastępcami Liderów zostali wybrani założyciele Spotkań Małżeńskich i dotychczasowi Liderzy Dzieła - Irena i Jerzy Grzybowscy, skarbnikiem została wybrana Vira Kuzymkiv z Ukrainy, a jej mąż Zinoviy Kuzymkiv oraz Lena i Paweł Kuźmickije z Białorusi zostali wybrani na Członków Zarządu.

Irena i Jerzy Grzybowscy powiedzieli na Zjeździe m.in.: „To, że Liderami Dzieła można być tylko dwie kadencje, a nam właśnie dwie kadencje upłynęły, sami zapisaliśmy w Statucie Spotkań Małżeńskich zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską. Wybór nowego małżeństwa na tę funkcję postrzegamy jako zjawisko radosne, gdyż pozwala przypuszczać, że Spotkania Małżeńskie będą trwać dłużej niż jedno pokolenie. My nie wycofujemy się. Nadal dbać będziemy o duchowość, charyzmat i misję Spotkań Małżeńskich. Będziemy towarzyszyć liderom, wspierać ich, ale zależeć nam będzie na tym, by w sprawach dotyczących rozwoju całego Dzieła w wymiarze międzynarodowym do nich należała ostateczna decyzja”. Mottem Zjazdu są słowa z listu św. Piotra: „Paście stado Boże”. Te słowa wypowiedział św. Piotr  do swoich uczniów i następców pod koniec swojej działalności (1P 5,2). Najpierw on sam usłyszał te słowa od Jezusa: Paś owce moje... Teraz św. Piotr powtarza to swoim następcom. Zwraca się do „starszych” w Kościele, do przełożonych gmin chrześcijańskich, a więc – odnosząc te słowa do Spotkań Małżeńskich – do liderów ośrodków. Następcy św. Piotra mówili to swoim następcom. I tak trwa Kościół. Sekwencję tego przekazu odczytujemy także w kontekście przekazu duchowości, charyzmatu i misji z pokolenia na pokolenie w Spotkaniach Małżeńskich.” - mówili dalej Irena i Jerzy Grzybowscy.

Założone w Polsce Spotkania Małżeńskie, poza Polską, rozwijają się aktualnie na Białorusi, w Irlandii, na Litwie, Łotwie, Mołdawii, w Niemczech, w Rosji (Kaliningradzie i Irkucku), w Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie, gdzie działa gałąź zarówno obrządku rzymskokatolickiego, jak i grekokatolickiego. Podejmowane są próby zakorzenienia Spotkań Małżeńskich także w Anglii i w Kazachstanie.