Aktualności

Nawrócenie i misja - Rekolekcje Animatorów Spotkań Małżeńskich

- Słowa, które usłyszeliśmy od prowadzących i słowa, które powiedzieliśmy sobie w naszym małżeństwie, pozwoliły nam na podjęcie decyzji, co robić z naszym małżeństwem dalej. Te rekolekcje rozwiązały wiele spraw. Bóg ciągle nas zaskakuje, ale to raczej my coraz bardziej potrafimy wsłuchiwać się w Niego, rozumieć Go i odpowiadać  – powiedział jeden z uczestników dorocznych Rekolekcji dla Animatorów Warszawskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, zatytułowanych „W dialogu z Bogiem przy pomocy Pisma Świętego”. Rekolekcje te odbyły się w dniach 14-15 lutego 2015 r. w pomieszczeniach Instytutu Papieża Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności w warszawskim Wilanowie. Wzięło w nich udział blisko 80 osób, w tym sześciu kapłanów. Uczestnicy medytowali wybrane fragmenty  Pisma Świętego według zasad dialogu, będących fundamentem duchowości Spotkań Małżeńskich. Myślą przewodnią rekolekcji i kluczem doboru fragmentów Pisma Świętego były słowa papieża Franciszka wypowiedziane do ruchów i stowarzyszeń katolickich podczas Kongresu w Rzymie 22.11. ub. r.: „Jeżeli nie jesteśmy otwarci na misję, nawrócenie nie jest możliwe i wiara staje się jałowa”. Rekolekcje miały na celu pokazanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy nawróceniem i misją. Słowa Pisma Świętego były medytowane nie jako „tekst do analizy”, ale jako żywe słowo Pana Boga skierowane do animatorów. Uczestnicy próbowali wsłuchiwać się w nie, rozumieć i dzielić się z Panem Bogiem tym, co usłyszeli i zrozumieli. Miało to ułatwić im odpowiedzenie Panu Bogu, czyli odnowienie misji.

Wszyscy animatorzy – tak małżeństwa, jak i kapłani – przeżywają codzienne trudności w porozumieniu. Wiele małżeństw mówiło po zakończeniu rekolekcji, że pomogły im one odświeżyć biblijne drogowskazy ich więzi małżeńskiej. „Nasza moc w słabości się doskonali” – podkreślali często w wypowiedziach, nawiązując do słów św. Pawła. „W czasie tych rekolekcji odkryłam, że moją misją jest mówić małżeństwom nie traćcie nadziei” – powiedziała jedna z uczestniczek przygotowująca się do posługi animatorskiej. Inne małżeństwo, po kilkuletniej przerwie w prowadzeniu Spotkań Małżeńskich spowodowanej przychodzeniem na świat kolejnych dzieci, potraktowało te rekolekcje jako odświeżenie swojej formacji przed powrotem do pracy animatorskiej.

Rekolekcje były ważne także dla uczestniczących kapłanów. Zauważali oni rutynę, która wkrada się w ich czytanie Pisma Świętego, a polegającą na zastanawianiu się nad codziennymi czytaniami biblijnymi przede wszystkim pod kątem „co ja powiem w homilii”. „Te rekolekcje pomogły mi odnowić czytanie i medytowanie Pisma Świętego dla siebie” – powiedział jeden z uczestniczących kapłanów. Program rekolekcji przygotowali liderzy Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy, którzy prowadzili je razem z zespołem małżeństw i kapłanów.