Aktualności

Teraz wiemy, jak rozmawiać

W okresie Wielkiego Postu Spotkania Małżeńskie zorganizowały 50 trzydniowych rekolekcji dla małżeństw na terenie całego kraju, a także wśród polonii w Anglii, Irlandii, Niemczech i USA. Weekendy rekolekcyjne odbyły się także na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie. Wszędzie uczestnicy rozpoznawali na nowo istotę sakramentu małżeństwa. Liczne świadectwa mówiły o odnowieniu lub odbudowaniu więzi małżeńskiej, nieraz zagrożonej rozwodem.  Na zakończenie rekolekcji uczestnicy mówili m.in.:

W naszych rozmowach dotychczas przerywaliśmy sobie nawzajem i zamiast lepiej, było gorzej. Byliśmy na krawędzi rozstania po trzech latach małżeństwa. Teraz wiemy, jak rozmawiać.

Takich rekolekcji szukałem od dawna. Jesteśmy w Anglii od dziesięciu lat. Szkoda, że ten czas tak pusto nam przeszedł. Wyjeżdżam szczęśliwy, że udało się nam się wzajemnie wysłuchać i zrozumieć.

Byłam negatywnie nastawiona, bo te rekolekcje wymyślił mój mąż. Nie wierzyłam, że ktoś może nam pomóc. Myślałam, że przyjadą ludzie, którzy wszystko wiedzą i którym wszystko wychodzi. Odkryłam inną formę dialogu. Zobaczyłam, że damy radę, że możemy podołać.

Po raz pierwszy uczestniczyłem w rekolekcjach, podczas których nie było konferencji. Zobaczyłem, że mamy w sobie potencjał, który może odbudować naszą relację. Widzę miłość, która może wzrastać.

To był wspaniały czas, cieszę się, że spędziłem go sam na sam z żoną. Wyjeżdżamy z wielką nadzieją i wiarą w to, że coś się zaczęło zmieniać w naszym życiu. Z wiarą, że dialog zmieni nasze patrzenie na siebie i pomoże w relacjach z innymi ludźmi.

Ten weekend pomógł mi uporządkować relacje z Panem Bogiem. Poznanie mojego temperamentu uświadomiło mi, że mam cechy, które są moim atutem i szansą, a nad tymi, które są zagrożeniami i słabościami, muszę popracować. Świadectwa prowadzących utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto dbać o relacje w małżeństwie.  

Spotkania Małżeńskie okazały się szczególnie owocne dla małżeństw w kryzysie. W wielu sytuacjach rekolekcje przełamują bariery, jakie istniały pomiędzy małżonkami, przynoszą  nowe spojrzenie na wzajemne relacje i są wystarczającym impulsem do trwałej zmiany w ich życiu. Jednakże w bardzo wielu sytuacjach impuls ten wymaga systematycznej kontynuacji, utrwalania w formie systematycznej pracy formacyjnej po rekolekcjach. Dlatego odpowiedzialni za Stowarzyszenie coraz większy akcent kładą na tzw. rekolekcje pogłębiające oraz spotkania w małych grupach formacyjnych. 

W Wielkim Poście Spotkania Małżeńskie zorganizowały także dwukrotnie rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie. Mają one na celu ukazanie drogowskazów chrześcijańskiego życia dla małżeństw cywilnych.    

Odbyło się 20 serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych, przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Mają one, podobnie jak rekolekcje dla małżeństw, charakter warsztatów. Przełamują niechęć narzeczonych do takich  „kursów”,  angażują narzeczonych. Wielokrotnie mówią oni na zakończenie, że po raz pierwszy dowiedzieli się, co to jest sakrament małżeństwa.

Prowadzona była praca formacyjna z Animatorami w formie rekolekcji, dni skupienia i spotkań. Szczególnie ważne były warsztaty dla Animatorów „Małżeństwa w kryzysie na Spotkaniach Małżeńskich”, które odbyły się w dniach 14-15 marca we Wrocławiu.

Programy Spotkań Małżeńskich nie są jedynie warsztatami z zakresu komunikacji w małżeństwie, ale ukazują dialog jako drogę duchowości małżeńskiej. Małżeństwo, podobnie jak celibat, może być stanem doskonałości chrześcijańskiej, do której dążymy.