Aktualności

Ogólnopolski Zjazd Spotkań Małżeńskich

W dniach 11-13 września 2015 odbył się w Rzeszowie Ogólnopolski Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich.  - Małżeństwo przeżywa wielki kryzys, ale w tym gronie nie trzeba tego tłumaczyć, spotykacie się z tym na co dzień – powiedział bp Jan Wątroba do uczestników Zjazdu  Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski , który  przewodniczył Mszy św. Bp Wątroba podkreślił, że małżeństwa bardzo potrzebują wsparcia i wyraził wdzięczność członkom Spotkań Małżeńskich za ich służbę na tym polu oraz że sami chcą się formować i uczyć.  - Życzę Wam, byście się nigdy nie zmęczyli i nie zniechęcili – mówił biskup, nawiązując do motta zjazdu, jakim były słowa św. Pawła „W czynieniu dobra nie ustawajmy” (Gal 6,9).  W kontekście zbliżającego się Synodu Biskupów o rodzinie prosił, by „żyć synodem”, towarzyszyć mu i prace Synodu omawiać w Stowarzyszeniu.

Zjazd zgromadził 230 osób – małżeństw i kapłanów - reprezentujących 25 ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce. Byli też przedstawiciele ośrodków na Białorusi i z Irlandii. W homilii na otwarcie zjazdu ks. Grzegorz Płaneta z Częstochowy podkreślił, że dobrem, w którego czynieniu mamy nie ustawać jest dla Spotkań Małżeńskich charyzmat dialogu. Członkowie Zarządu Krajowego, m.in. założyciele Stowarzyszenia, Irena i Jerzy Grzybowscy oraz krajowy doradca duchowy, o. Miroslaw Pilśniak OP przedstawili dynamikę duchowości, charyzmatu i misji Spotkań Małżeńskich.

Podczas dyskusji w 16 grupach roboczych poruszano m.in. takie tematy jak przygotowanie nowych animatorów do posługi, sposób prowadzenia porekolekcyjnych grup wsparcia dla małżeństw, znaczenie Wieczorów dla Zakochanych w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Zastanawiano się w jaki sposób informować o rekolekcjach kolejne małżeństwa.

Podczas refleksji biblijnej skoncentrowanej wokół motta zjazdu – „W czynieniu dobra nie ustawajmy” (Gal 6,9) – założyciele Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy wraz z o. Grzegorzem Radomiakiem SJ zauważali, że dobro, do którego czynienia zachęca nas św. Paweł było naprawdę ewangelicznym dobrem, potrzebne jest dbanie o własną duchowość, czyli dbanie o to, by dialog był drogą życia samych animatorów.

Aktualni liderzy krajowi, Dorota i Waldemar Bednarscy wskazywali, że doświadczając dobra we własnym życiu, mogą przekazywać je dalej, świadcząc w świecie, że małżeństwo może być związkiem dwojga kochających się osób. Zwrócili też uwagę na potrzebę równomiernego rozwoju w Spotkaniach Małżeńskich podstawowych filarów rozwoju każdej wspólnoty: charyzmatu, programów, wspólnoty i organizacji.

Dialog daje życie – tak duchowość, charyzmat i misję Spotkań Małżeńskich określiła Barbara Graczek z diecezji sosnowieckiej. W wielu wypowiedziach wskazywano, że dialog umożliwia wzajemne zrozumienie, ożywia nieraz martwe relacje międzyludzkie i ułatwia pokonywanie kryzysów. Jest drogą realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego.

W Spotkaniach Małżeńskich dialog rozumiany jest jako dar Boży do budowania jedności małżeńskiej, jednakże w specyficznym określeniu i warsztacie proponowanym przez Stowarzyszenie, jest owocny także na innych płaszczyznach relacji międzyludzkich: w parach przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, w związkach niesakramentalnych, środowiskach zawodowych, a także między wyznaniami. W dialogu realizuje się sakrament małżeństwa.

Weekend rekolekcyjny Spotkań Małżeńskich jest miejscem doświadczenia istoty sakramentu małżeństwa i przygotowaniem do przeżywania go w praktyce codziennej. "Doświadczenie pokazało, że dialog jest drogą nawrócenia o rozpoznania na nowo więzi z Panem Bogiem i miejsca w Kościele. Dialog jest drogą do świętości" – zwraca uwagę Jerzy Grzybowski.

Ks. Przemysław Kot z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej powiedział, że formuła dialogu proponowana w Spotkaniach Małżeńskich w odniesieniu do tzw. dialogu z samym sobą i dialogu z Bogiem, pozwoliła odnowić charyzmat zaangażowania kapłańskiego, a także niekiedy przetrwać ich własny kryzys powołania.

W homilii na zakończenie zjazdu, o. Mirosław Pilśniak OP powiedział, w kontekście ewangelii o naśladowaniu Chrystusa w niesieniu krzyża, że osoba żyjąca w małżeństwie bierze krzyż, którym jest współmałżonek i ma ten krzyż donieść do zbawienia. I to jest droga do świętości.

W kontekście roli kapłana w Spotkaniach Małżeńskich zauważył potrzebę rozwijania funkcji osoby towarzyszącej, a nie kierującej lub pouczającej. Irena i Jerzy Grzybowscy w słowie końcowym podkreślili, że Kościół potrzebuje wyrazistej duchowości i charyzmatu Spotkań Małżeńskich, stąd tak ważna jest wierność tej duchowości i temu charyzmatowi.

Twórcy Spotkań zwrócili też uwagę na to, że w Kościele i społeczeństwie potrzebna jest zmiana mentalności w podejściu do relacji międzyludzkich i stylu pracy duszpasterskiej. Właściwe rozumienie i przeżywanie sakramentu małżeństwa jest podstawowym zadaniem duszpasterskim.

W Spotkaniach Małżeńskich w ciągu ponad 30 lat funkcjonowania wypracowana została szkoła dialogu oparta na doświadczeniach psychologii komunikacji, teologii i nauki Kościoła. Spotkania Małżeńskie okazały się szczególnie owocne dla małżeństw przezywających kryzys, jednakże rekolekcyjna propozycja skierowana jest do wszystkich małżeństw, które chcą, by ich miłość rozwijała się.

( cyt. za irg, tk,  serwis Katolickiej  Agencji Informacyjnej)