Aktualności

Międzynarodowe warsztaty o małżeństwach w kryzysie

W dniach 16-19.10.2015 odbyły sie w domu księży werbistów w Baranowiczach na Białorusi międzynarodowe warsztaty dla animatorów Spotkań Małżeńskich zatytułowane: „Małżeństwa w kryzysie na Spotkaniach Małżeńskich”. Uczestniczyło w nich 55 osób z ośrodków Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy, a także z stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie Cerkwi Prawosławnej z Sankt Petersburga w Rosji. Celem warsztatów było pogłębienie przygotowania animatorów Spotkań Małżeńskich do pracy z małżeństwami w kryzysie podczas różnych form pracy tego stowarzyszenia.

Warsztaty prowadzili Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele Spotkań Małżeńskich i ich długoletni liderzy. We wprowadzeniu podkreślili tożsamość animatorów Spotkań Małżeńskich jako osób, które co prawda nie są terapeutami, ale mają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia warsztatów rekolekcyjnych, w których coraz częściej uczestniczą małżeństwa w kryzysie. Grzybowscy przedstawili sposób prowadzenia rozmowy osobistej, telefonicznej lub mailowej z osobami przeżywającymi kryzys małżeński z wykorzystaniem w tej rozmowie wiedzy z zakresu dialogu jako drogi duchowości. Rozmowy takie nie są pracą sciśle terapeutyczną, ale mają skutki terapeutyczne.

Podczas pracy w grupach uczestnicy warsztatów zapoznali się z różnymi konkretnymi sytuacjami małżeństw w kryzysie. Omawiano kompetencje animatorów i granice tych kompetencji. Zwrócono uwagę na kwestię towarzyszenia małżeństwom w kryzysie, a nie doradzania rozwiązań, ani tym bardziej prób rozwiązywania za  nich ich problemów. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi uzależnieniami z jakimi często zgłaszają się małżeństwa na rekolekcje, na czym polega negatywny wpływ na więź małżeńską syndromu zachowań wyniesionych z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie dzieci alkoholików, a także wpływu depresji i seksoholizmu.  

- W czasie tych warsztatów ważne dla mnie było przyjrzenie się moim emocjom związanym z kontaktem z małżeństwami w kryzysie – powiedział na zakończenie warsztatów Paweł, animator z Mińska Białoruskiego i dodał: Przypomniałem sobie różne swoje spotkania z małżeństwami w kryzysie. Teraz, po tych warsztatach wiem, co mógłbym zrobić lepiej.

– Ja zrozumiałam, że muszę pilnować swoich spontanicznych reakcji, pokus odpowiedzenia natychmiast. One musza być bardziej przemyślane  – dodała jego żona Lena.

- Ja zrozumiałem, że nie na wszystkie pytania osób przeżywających kryzys muszę mieć od razu gotową odpowiedź – powiedział o. Bronisław, dominikanin pracujący w Witebsku na Białorusi i dodał, że dla niego  bardzo ważne było też wewnętrzne odblokowanie się na problemy uzależnień  i ich wpływu na relacje w małżeństwie

-  Nigdy nie wiemy z jakimi problemami spotkamy się na weekendzie rekolekcyjnym – powiedziała Ania – animatorka Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej – Otrzymałam tu uniwersalne narzędzie do różnego rodzaju sytuacji. O. Aleksander, prawosławny kapłan z Sankt Petersburga zauważył, że Spotkania Małżeńskie nie są bezsilne wobec problemów małżeństw w kryzysie, trzeba tylko znać granice swoich kompetencji. Jego żona Ljubov odkryła większą niż dotąd potrzebę dbania o małżeństwa po rekolekcjach.

-  Myślałem, ze tylko na naszych rekolekcjach zdarzają się takie trudne sytuacje – dodał jej mąż Anatolij – a tu się  okazało , ze są one na wszystkich rekolekcjach w tak wielu krajach.

- Te warsztaty dodały mi odwagi do spotkań z małżeństwami w kryzysie – powiedziała Vira z Greckokatolickiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich we Lwowie na Ukrainie. Jej mąż Zenyk podkreślił coraz bardziej profesjonalny warsztat Spotkan Małżeńskich.

- Ważne dla mnie było biblijne spojrzenie na nasza więź z małżeństwami w kryzysie – powiedział Andrzej z Cerkwi Greckokatolickiej w Kijowie. Nawiązał w ten sposób do medytacji Ireny i Jerzego Grzybowskich, którzy ukazali Jezusa jako Tego, który zawsze zauważał człowieka potrzebującego pomocy

- Wiele par chłopców i dziewcząt boi się zawrzeć związek małżeński. Znaczna część z nich jest w głębokim kryzysie własnej osobowości, wchodzi w dorosłe życie z obciążeniami wyniesionymi z domów rodzinnych – zauważył Aleksander  z Mińska. – Uświadomienie sobie tych problemów i sposobów przezwyciężania ich jest ważnym zadaniem dla animatorów Spotkan Małżeńskich, prowadzących Wieczory dla Zakochanych – dopowiedział Jerzy Grzybowski. Podkreślił też, że w pracy animatora ważna jest otwartość na drugiego człowieka, nie przykładanie żadnych schematów. Wiedza jest potrzebna, ale ilość różnych sytuacji, skomplikowanie dróg ludzkich jest niepowtarzalne. Potrzebne jest zauważenie każdego człowieka, jako osoby, jako dziecka Bożego, zranionego, niczym ów człowiek na drodze z Jerozolimy do Jerycha w przypowieści Jezusa. – Wielu problemów nie widzimy, co nie znaczy, że ich nie ma. Wielu animatorów po raz pierwszy zapoznało się w czasie tych warsztatów z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi. Świadomość powszechności tych sytuacji pomoże im w lepszym własnym przygotowaniu do prowadzenia zarówno rekolekcji małżeńskich jak i przygotowania do sakramentu małżeństwa. Najważniejsze jest jednak dbanie o dialog przez animatorów we własnym małżeństwie, gdyż mamy być świadkami dialogu, a nie nauczycielami –  dodała Irena Grzybowska  Dla nas były to nie tylko warsztaty, ale prawdziwe rekolekcje, które ukazały spójność psychologii komunikacji i duchowości – podsumowali spotkanie w Baranowiczach Daina i Uldis z Łotwy.

Ważna była w czasie tych warsztatów współpraca animatorów Spotkań Małżeńskich z zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską stowarzyszenia katolickiego i stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie Cerkwi Prawosławnej, które właśnie obchodziło pięciolecie swojego istnienia.