Aktualności

Spotkania Małżeńskie wśród Polonii w USA

W dniach 4-15 listopada Irena i Jerzy Grzybowscy oraz o. Mirosław Pilśniak OP odwiedzili Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Prowadzili rekolekcje dla animatorów w domu rekolekcyjnym ojców salwartorianów w Veronie k. Nowego Jorku. Rekolekcje zorganizowali krajowi Liderzy Spotkań Mażłeńskich w USA – Halina i Jerzy Florczykowie wraz z kapłanami i małżeństwami animatorów. W pierwszej części tych rekolekcji animatorzy z USA – Ewa i Darek Stankowscy, ks. Bogusław, Ola i Krzysztof Pawlikowie oraz ks. Jacek Napora – poprowadzili spotkania mające na celu odnowienie dialogu w małżeństwie oraz radości i trudności bycia animatorem. Następnie Irena i Jerzy Grzybowscy wraz z o. Mirosławem Pilśniakiem OP poprowadzili dwa warsztaty dla animatorów: „Fazy rozwoju wspólnoty” oraz: „Jak dobrze przygotować rekolekcje”.  Następnie długi czas odpowiadali na pytania. Dotyczyły one przede wszystkim roli kapłana w Spotkaniach Małżeńskich. Kapłan – jak można streścić odpowiedzi na pytania – towarzyszy małżeństwom, nie jest liderem i nie narzuca swoich idei małżeństwu. Wspólnie, na zasadzie partnerskiej współpracy, przygotowuje wprowadzenia do każdej formy pracy Spotkań Mażłeńskich. W czasie refleksji biblijnej zatytułowanej „Zwycięzcy dam biały kamyk”, nawiązującej do słów Apokalipsy św. Jana, uczestnicy rekolekcji medytowali „Listy do siedmiu kościołów” stanowiące pierwszą część Apokalipsy. W ich kontekście rozważali zadania, jakie stoją przed Ośrodkiem Spotkań Mażłeńskich w Stanach Zjednoczonych.

Irena i Jerzy Grzybowscy wraz z o. Mirosławem Pilśniakiem odwiedzili też Amerykańską Częstochowę – duchową stolicę Polonii w USA. Odbyło się tam spotkanie porekolekcyjne Spotkań Małżeńskich zatytułowane „Dialog jako droga duchowości”. Prowadzili je animatorzy z Polski, a organizatorem spotkania był o. Bartłomiej Marciniak, paulin.

12 XI Irena i Jerzy Grzybowscy uczestniczyli w spotkaniu duszpasterzy polonijnych archidiecezji Newark z bp. Wiesławem Lechowiczem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Polonii.  W czasie tego spotkania ks. Jacek Napora oraz Irena i Jerzy Grzybowscy przedstawili pracę Spotkan Małżeńskich w USA. Spotkało się to z żywym zainteresowaniem księdza biskupa, któremu Spotkania Małżeńskie były znane wcześniej.  Ks. biskup w rozmowie z nimi poruszył problemy małżeństw na emigracji i w tym kontekście umówił się z państwem Grzybowskimi na robocze spotkanie w Warszawie.

W okresie trzech lat istnienia Spotkań Małżeńskich w USA odbyło się 15 wekeendów rekolekcyjnych, w których uczestniczyło ok. 200 małżeństw. Rekolekcje odbywają się regularnie w Amerykańskiej Częstochowie i Veronie, a ostatnio także w Chciago i stanie Connecticut. Więcej informacji na www.spotkaniamalzenskie.com