Aktualności

Spotkania Małżeńskie w Chicago

W dniach 20-22 listopada 2015 odbyły się rekolekcje podstawowe dla małżeństw w Chicago jako jeden z punktów programu Kongresu Rodziny organizowanego rokrocznie dla Polonii. W weekendzie rekolekcyjnym Spotkań Małżeńskich wzięło udział dziesięć małżeństw. Pary pracowały systematycznie, wszystko odbywało się na czas. „Nasypało nam pół metra śniegu podczas rekolekcji. Klimat więc był wspaniały. Postaramy się tym razem zbudować mocne struktury, żeby było zaplecze dla rozwoju Spotkań Małżeńskich w Chicago. Padła propozycja zorganizowania kolejnych rekolekcji w lutym lub marcu. Zobaczymy. Natomiast na pewno Spotkania Małżeńskie odbędą się za rok, podczas kolejnego Kongresu Rodziny.  Współprowadzenie rekolekcji przyniosło nam wiele radości ale i niemało trudu. Wymaga to uczciwości wobec samych siebie, dalszej pracy nad sobą i dialogiem w naszym małżeństwie. Mam nadzieję, że podołamy” – napisali Olga i Krzysztof z Chicago.   

„Na zakończenie wielu  osobom  za trudno  było mówić.  Widać  było  jednak  wzruszenie i łzy  w oczach.  - Te  rekolekcje  dały nam wskazówki, jak prowadzić dialog  i  bardzo pięknie nam  to wyszło... Podobnie wypowiadali się inni:  Wyjeżdżamy z nową wiedzą,  spokojem w sercu i nadzieją.

Wyjeżdżamy  z przekonaniem, że jeszcze daleka droga przed nami oraz że te rekolekcje były nam bardzo  potrzebne... Dużo pokoju wprowadzał jezuita o. Paweł, który współprowadził z nami te rekolekcje – dodali Halina i Jerzy Florczykowie, liderzy Ośrodka Spotkań Małżeńskich w USA.