Aktualności

Międzynarodowy Zarząd Spotkań Małżeńskich obradował w Warszawie

- Widzimy dobre owoce rekolekcji prowadzonych przez Spotkania Małżeńskie. Dziękujemy Panu Bogu za dar dialogu jako drogi duchowości. Jeżeli mamy przyjąć charyzmat i misję Spotkań Małżeńskich jako dar od Pana Boga, to powinniśmy przyjąć go w pełni we wszystkich krajach, we wszystkich ośrodkach. Niezwykle ważne jest zachowanie jedności duchowej, programowej i odczytywanie, czego Pan Bóg oczekuje od naszego Stowarzyszenia i całego Ruchu. Potrzebne jest dbanie o formację animatorów, pozwalającą realizować zatwierdzoną przez Kościół misję Stowarzyszenia. – podsumowali członkowie Międzynarodowego Zarządu Spotkań Małżeńskich zebranie, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 9-12 grudnia 2015 r. Uczestniczyli w nim: aktualni liderzy Stowarzyszenia Daina i Uldis Žurilo z Łotwy, Lena i Paweł Kuźmiccy z Białorusi, Vira i Zinoviyj Kuzymkivy z Ukrainy oraz założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy. W części zebrania uczestniczył grekokatolicki kapłan o. Vasilij Bilasz, przewodniczący Komisji do Spraw Świeckich Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej. Uczestnicy zebrania podsumowali rekolekcje prowadzone przez Spotkania Małżeńskie we wszystkich krajach, w których odbywały się one w ciągu ostatniego pół roku. Szczególnie ważne było przeprowadzenie ich w Irkucku na Syberii, po dłuższej przerwie. Zwrócono uwagę na wzrost zainteresowania Spotkaniami Małżeńskimi w zachodniej Syberii. Zauważono też dynamikę rozwoju Spotkań Małżeńskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w Polsce, na Białorusi, Łotwie, Ukrainie i w wielu innych krajach. W czynną pracę animatorską na Łotwie włączył się drugi biskup w tym kraju: oprócz bpa Edvardsa Pavlovskisa, ordynariusza diecezji Jelgava, zaświadczenie o byciu członkiem Stowarzyszenia otrzymał ostatnio bp Viktors Stulpins, ordynariusz Liepaia (Libawa). Zauważono też, że Metropolita Ryski, abp Zbigniew Stankiewicz podczas Synodu Biskupów w Rzymie, pomimo, że na wystąpienie plenarne miał tylko 3 minuty, powiedział o dynamicznie rozwijających się na Łotwie Spotkaniach Małżeńskich. W Polsce jako szczególnie ważne uznano wystąpienie bpa Jana Wątroby, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski podczas Zjazdu Animatorów w Rzeszowie, nowy program dialogu rodziców z dziećmi oraz pracę formacyjną z animatorami w postaci specjalnych rekolekcji i warsztatów. Vira i Zinoviyj Kuzymkivy dzielili się rosnącym znaczeniem Spotkań Małżeńskich w Cerkwi Grekokatolickiej na Ukrainie i poparciu jakiego udziela im arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Na Białorusi ważne było rozpoczęcie prowadzenia rekolekcji w diecezji Witebskiej. Omówiono też trudności w rozwoju Spotkań Małżeńskich w niektórych krajach oraz środki zaradcze, jakie można podjąć w celu dalszego prowadzenia rekolekcji w tych krajach.

W czasie zebrania zwrócono uwagę, że w Spotkaniach Małżeńskich owocnie uczestniczą zarówno małżeństwa młode, nawet świeżo po ślubie jak i małżeństwa przeżywające kryzysy. Te pierwsze otrzymują ważne drogowskazy na przyszłość swojego związku, szczególnie wtedy, gdy pochodzą  z rodzin rozbitych i nie wynoszą dobrych wzorców z domów rodzinnych. Natomiast dla małżeństw w kryzysie jest to często „ostatnia deska ratunku”, na ogół dobrze wykorzystana.

Omówiono przygotowania do Międzynarodowego Kongresu Liderów Krajowych jaki odbędzie się w dniach 30.07.2016-07.08.2016 w Jaremczy na Ukrainie. Będzie poświęcony pogłębieniu formacji liderów w poszczególnych krajach. Członkowie Zarządu uznali jako konieczne zebranie w postaci publikacji dokumentów wydanych przez Zarząd. Jako szczególnie ważne uznali opracowanie nowego programu przygotowującego nowych animatorów do prowadzenia pracy rekolekcyjnej.