Aktualności

Małżeństwa w kryzysie na Spotkaniach Małżeńskich

W dniach 23-24 stycznia 2016 odbyły się w Warszawie w Instytucie Papieża Jana Pawła II  warsztato-rekolekcje dla animatorów Spotkań Małżeńskich „Małżeństwa w kryzysie na Spotkaniach Małżeńskich”. Uczestniczyły w nich 53 osoby, z których mniej więcej połowa była z Ośrodka Warszawskiego, a  połowa  z Ośrodków w Częstochowie, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Olsztynie i Toruniu. Warsztaty prowadzili Irena i Jerzy Grzybowscy  razem z  Barbarą Smolińską, superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, byłą uczestniczką Spotkań Małżeńskich i długoletnią konsultantką Spotkań Małżeńskich.  Warsztaty miały na celu pogłębienie formacji animatorów.

Tak jak podczas poprzednich sześciu takich warsztatów staraliśmy się pokazać na czym polega droga towarzyszenia małżeństwom w kryzysie przez Animatorów. Zwracaliśmy uwagę na status „Animatora Spotkań Małżeńskich”, który nie oznacza kwalifikacji psychoterapeuty, ale zdolność dzielenia się swoim życiem, własnym dialogiem, w którym pomagają zasady dialogu, podstawy psychologii komunikacji i świadomość, że elementy tej psychologii są darem Bożym do realizacji przykazania miłości. Przedstawiliśmy szerokie spektrum różnych trudnych sytuacji, z jakimi na weekendy przyjeżdżają uczestnicy, a które to sytuacje często nie są znane animatorom.

Dialog, który jest charyzmatem Spotkań Małżeńskich,  przyjmowany jest jako Boży dar do budowania więzi we własnym małżeństwie i do dzielenia się nim z innymi. Cuda nawrócenia, wycofywania pozwów rozwodowych z sądów, odbudowywanie i umacnianie więzi małżeńskiej nie jest celem samym w sobie, ale jest „prostowaniem ścieżek Panu”,  pokazywaniem małżonkom, że „przybliżyło się do nich Królestwo Boże” – podkreślaliśmy  w refleksji biblijnej.

- Bardzo mi odpowiadała ta forma pracy - na konkretnych przykładach, z refleksją nad reakcją spontaniczną i przejściem do tej świadomej i właściwej, z możliwością wysłuchania, jak inne osoby w grupie odbierają ten sam list, no i z Waszymi i p. Smolińskiej dopowiedzeniami. Bardzo rozwijające! – napisała do nas Ula po warsztatach. Wiele podobnych wypowiedzi było na zakończenie. A my byliśmy pod wrażeniem wielkiego zaangażowania uczestników.