Aktualności

Animator Spotkań Małżeńskich - biskupem

Ks. Krzysztof Włodarczyk z Koszalina, Animator Spotkań Małżeńskich w Ośrodku Szczecińskim, został 7 maja 2016 r. mianowany przez Ojca Świętego biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ks. Biskup-Nominat jest Animatorem Spotkań Małżeńskich od 2006 r. Współprowadził niemal wszystkie weekendy rekolekcyjne dla małżeństw w Koszalinie, w tym także ostatni – kwietniowy. Uczestniczy w spotkaniach koszalińskiej porekolekcyjnej grupy formacyjnej. Po nominacji powiedział, że chciałby nadal uczestniczyć w Spotkaniach Małżeńskich i przynajmniej raz w roku współprowadzić rekolekcje. - Księdzu Biskupowi życzymy z całego serca, by Boży dar dialogu ożywiał Jego posługę w Diecezji i  liczymy bardzo na to, że będzie nadal Animatorem Spotkań Małżeńskich. W naszych modlitwach będziemy pamiętać o intencjach Księdza Biskupa i prosić dobrego Boga o ich wysłuchanie – czytamy w Biuletynie dla Animatorów Spotkań Małżeńskich.