Aktualności

Śp. o. Andrzej Rabij MSF, Animator Spotkań Małżeńskich

6 sierpnia, w Święto Przemienienia Pańskiego po ciężkiej chorobie zmarł w wieku 75 lat śp. o. Andrzej Rabij MSF, długoletni Animator Spotkań Małżeńskich, doradca duchowy Ośrodka w Kazimierzu Biskupim, były Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Został pochowany 9 sierpnia na cmentarzu klasztornym w Kazimierzu Biskupim. Kościół klasztorny nie pomieścił wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość. W czasie pogrzebu nie były przewidziane wystąpienia pożegnalne. Wspomnienie o śp. o. Andrzeju ze strony Spotkań Małżeńskich zostało umieszczone w Księdze Kondolencyjnej.

Jesteśmy za granicą i nie zdążymy przyjechać, by pożegnać śp. Ojca Andrzeja Rabija. Tym niemniej łączymy się w modlitwie za Jego duszę z wszystkimi zgromadzonymi w Kazimierzu Biskupim i w całym Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie. Śp. Ojciec Andrzej był Animatorem Spotkań Małżeńskich przez wiele lat. Kiedy przyjmowaliśmy go do Stowarzyszenia i zapoznał się on ze słowami deklaracji, że będzie dbał o dialog jako swoją drogę w życiu kapłańskim, powiedział, że powiesi sobie tę deklarację nad łóżkiem. I rzeczywiście był świadkiem dialogu jako swojej drogi duchowej. Potrafił słuchać, rozumieć ludzi i dzielić się nimi sobą. Tchnął z niego Boży pokój. Wiernie towarzyszył Spotkaniom Małżeńskim do ostatnich dni życia. Jeszcze w tym roku współprowadził rekolekcje. Uczestniczył nie tylko w pracach Ośrodka w Kazimierzu Biskupim, ale i w innych, które zapraszały go z uwagi na jego niezwykły charyzmat. Uczestniczył w wielu ogólnopolskich Zjazdach Animatorów. Towarzyszył małżeństwom szczęśliwym w ich duchowym rozwoju i małżeństwom w kryzysach, wspierając je nadprzyrodzoną wiarą, nadzieją i miłością, która przekładała się jego serdeczność i ciepło w relacji z każdym człowiekiem. Moralnie wspierał nasze Stowarzyszenie w chwilach trudnych. Zazwyczaj, gdy odchodzi do Pana Boga człowiek lubiany i zasłużony mówi się, że będzie nam go bardzo brakować. My jednak wierzymy, że będzie nadal wśród nas obecny tajemnicą Świętych Obcowania i będzie nas wszystkich wspierał w życiu dialogiem jako drogą duchową każdego z nas w Spotkaniach Małżeńskich i nie tylko.

Irena i Jerzy Grzybowscy

Założyciele Spotkań Małżeńskich

Lwów, 08.08.2016

Przy okazji wyjaśniamy: Papież Paweł VI stwierdził: "Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb"  (Wyznanie wiary Ludu Bożego, 30, por. KKK 962). W katolicyzmie i w prawosławiu obcowanie świętych odnosi się do chrześcijan przebywających na ziemi (Kościół pielgrzymujący) przebywających w czyśćcu (Kościół pokutujący), a także będących już w niebie (Kościół triumfujący). Przynależący do tych trzech grup mogą się za sobą nawzajem wstawiać w modlitwie.