Aktualności

Śp. o. Witold Słabig OP

9 sierpnia zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie klasztoru oo. Dominikanów w Warszawie, długoletni Animator Spotkań Małżeńskich, o. Witold Słabig OP. Ze Spotkaniami Małżeńskimi zetknął się jeszcze w latach 90. jako proboszcz parafii św. Ducha w Wilnie, gdy zaczynaliśmy prowadzenie Spotkań Małżeńskich na Litwie.  Czynnie włączył się do „Spotkaniowej” pracy po zostaniu proboszczem parafii św. Dominika w Warszawie. Współprowadził rekolekcje podstawowe, Wieczory dla Zakochanych, towarzyszył porekolekcyjnej  małej grupie  formacyjnej. Często przewodniczył liturgii na tzw. spotkaniach ogólnych, gromadzących dotychczasowych uczestników rekolekcji  w Ośrodku Warszawskim. W miarę możliwości uczestniczył w rekolekcjach Animatorów. Otaczał całe Dzieło Spotkań Małżeńskich ogromną życzliwością.  Gdy odbywały się w Warszawie zebrania Zarządu Krajowego i Zarządu Dzieła, zapraszał na nocleg i „nieba przychylał”, by goście nie tylko z Polski, ale także z Białorusi,  Łotwy i Ukrainy  dobrze się czuli w gościnnych pokojach klasztoru.  Miał ogromne poczucie humoru. Dyskretny, delikatny, niezwykle taktowny. W dzisiejszym duszpasterstwie podkreśla się znaczenie towarzyszenia małżeństwom, czy narzeczonym w ich drodze duchowej. O. Witold dawał przykład takiego właśnie towarzyszenia. Ufamy, że będzie nam towarzyszył nadal z innego wymiaru rzeczywistości.

Śp. O. Witold został pochowany w kwaterze dominikańskiej na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej.