Aktualności

Międzynarodowy Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich

W dniach 30 lipca–8 sierpnia 2016 odbył się w Jaremczach na Ukrainie Międzynarodowy Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich. Zjazd zgromadził 60 przedstawicieli Zarządów Krajowych Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji oraz z Ukrainy zarówno obrządku rzymskokatolickiego jak i greckokatolickiego. Duchowo obecni byli także liderzy z Irlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tworzącego się Ośrodka w Anglii, a także liderzy prawosławnego stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”.  

Program Zjazdu przygotowany był przez Zarząd Dzieła, miejscowym organizatorem był Krajowy Ośrodek Spotkań Małżeńskich Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej. Zjazd odbył się w domu rekolekcyjnym grekokatolickiej gałęzi ojców redemptorystów.

Motto: Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie czuwających (Łk 12,37)

Jako motto Kongresu organizatorzy wybraliśmy słowa z listu św. Pawła: „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie” (Łk 12,37). Nasze czuwanie przy Bogu jest zarazem czuwaniem przy Bożym darze dialogu, który prowadzi do miłości zarówno małżeńskiej, jak i miłości na wszystkich płaszczyznach relacji społecznych; oznacza dbanie o charyzmat i misję Spotkań Małżeńskich  Dziękujemy Panu Bogu, że coraz więcej małżeństw przyjmuje dialog jako drogę duchową. Codzienne doświadczenia uporządkowaliśmy od strony teologii, nauki Kościoła, a także psychologii komunikacji i one złożyły się na opis dialogu jako drogi duchowej, drogi do świętości. Św. Paweł powiedział, że różne są dary łaski. Wymienił kilka z nich. Ale wiadomo, że jest ich więcej i że Bóg objawia je w różnych epokach historii zbawienia. My otrzymaliśmy dar dialogu. Otrzymaliśmy go też po to, aby nim służyć innym. Pan Bóg uzdalnia nas do tego. Po to, by jak najwięcej ludzi, szczególnie małżeństw, doświadczyło, że to jest droga miłości.

Program Zjazdu

Całość Zjazdu prowadzili aktualni liderzy Stowarzyszenia Daina i Uldis Žurilo z Łotwy.

Na program złożyły się m.in. warsztaty:

- poświęcone duchowości i charyzmatowi Spotkań Małżeńskich oraz podstawom liderowania  Ośrodkom (prowadzili Irena i Jerzy Grzybowscy),

-  strukturze Stowarzyszenia (Vira i Zinovij Kuzymkiwy z s. Jozafatą, Ukraina),

- refleksji nad tym, kim są dla mnie uczestnicy Spotkań Małżeńskich? (Alena i Paweł   Kuźmickije wraz z  o. Alehem Szenda OFMCap z Białorusi)  

- współpracy małżeństw i kapłanów (Urszula i Mikołaj Pstrągowscy),

Dorota i Waldemar Bednarscy oraz Vira i Zinoviyj Kuzymkiwy przedstawili dwa projekty warsztatów „Fundament Animatora” dla początkujących animatorów i kandydatów na animatorów  

Dopełnieniem warsztatów i prezentacji były medytacje biblijne wokół przesłania Zjazdu, prowadzone przez Irenę i Jerzego Grzybowskich oraz homilie kapłanów-animatorów Stowarzyszenia: ks. Jurisa Javlinskiego z Łotwy, o. Wojciecha Jezienickiego OP, reprezentującego Spotkania Małżeńskie w Niemczech oraz ks. Aleha Szendy z Białorusi. Jedną z homilii wygłosił bp Dmitrij Hrihorak, greckokatolicki biskup buczacki, który uczestniczył w Kongresie przez kilka dni. Uczestników Kongresu odwiedził także bp Josif Milan, biskup pomocniczy greckokatolickiej eparchii w Kijowie.

Odwiedziny Arcybiskupa Swiatosława Szewczuka

Uczestników Kongresu odwiedził abp Światosław Szewczuk, arcybiskup większy kijowsko-halicki, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej. W swoim wystąpieniu podkreślił wartość pracy Spotkań Małżeńskich we wszystkich krajach i podziękował animatorom za ich zaangażowanie. Powiedział m.in.: „Kościół potrzebuje takich Ruchów jak wasz. Dlatego jestem tu z wami. Widzę w waszym Ruchu ogromną duchową siłę. Wasz Ruch ma ogromne znaczenie w nowej ewangelizacji. Potrzeba dziś dojrzałych świętych świeckich, którzy wezmą odpowiedzialność zarówno za przygotowujących się do małżeństwa jak i za młode małżeństwa, którym trzeba towarzyszyć”.  

Z sali skierowano do arcybiskupa prośbę, by na Ukrainie więcej kapłanów mogło zaangażować się w Spotkania Małżeńskie. Abp Światosław Szewczuk zwrócił uwagę na powszechny brak dobrych doradców duchowych: „Wasz ruch potrzebuje szczególnych kapłanów. Lepiej, by było ich mniej, niż miałby być taki, który by zaszkodził. Ale to, że mówicie o potrzebie kapłanów znaczy, że jesteście na dobrej drodze. Przez samo to, że Wasz ruch jest tak żywy i tak się nazywa – nie nadążamy za Wami…” 

List Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

List do uczestników Kongresu przesłał abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Napisał w nim m.in., że trzeba "budować świętość naszych rodzin, opierając ją na chwilach powszednich. Tego trzeba pragnąć i za tym tęsknić. Tęsknić to znaczy poszukiwać i odkrywać miłość, a co za tym idzie wiarę i nadzieję". Słowa arcybiskupa medytowaliśmy  po liturgii na otwarcie Kongresu.

Kilka wypowiedzi uczestników na zakończenie Zjazdu:

 - Odkryłem głębię tego, czym się zajmujemy w Spotkaniach Małżeńskich, a zarazem przyniósł poczucie odpowiedzialności za Dzieło;

- Po tym Zjeździe jaśniej niż dotąd rozumiem, czym jest duchowość, charyzmat i misja. Jeszcze nigdy tak głęboko tego nie przeżyłam. Otrzymałam nowy zastrzyk sił;

- Dostaliśmy ogromne umocnienie naszego miejsca w Kościele;

- Ważne było dla mnie poczucie wspólnoty to, że wszyscy pracujemy według jednego programu;

- Zjazd umocnił we mnie przekonanie, że duchowość potrzebna jest przede wszystkim mnie samemu;

- Potrzebne jest dbanie o dialog jako drogę duchową każdego z nas. Nie wszystkie rozmowy na tym Zjeździe były w duchu dialogu; w naszych Ośrodkach animatorzy tez nie zawsze rozmawiają w duchu dialogu;

- Ważne jest, by Spotkania Małżeńskie pozostały Spotkaniami Małżeńskimi, trzeba je chronić we własnym małżeństwie

- Zjazd utwierdził mnie w przekonaniu, że Spotkania Małżeńskie to jest moje miejsce i moja misja;

- Wyjeżdżam z błogosławieństwem jakie każdego dnia otrzymywaliśmy w tej kaplicy, odnowionym poczuciem świętości Boga, ufnością na przyszłość;

- Kolejny raz przeżyłam szok i zdumienie, jak wielkim dziełem są Spotkania Małżeńskie. Czułam jedność serca, chociaż nie rozumiem języka. Bo tą jednością jest troska o charyzmat i tożsamość;

- Zwiększyło się moje poczucie odpowiedzialności za spuściznę po Irenie i Jerzym;

- Zjazd umocnił mnie w przeświadczeniu, ze potrzebuję sił i energii nie tylko wtedy, kiedy czuję radość, ale szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudne sprawy

- Zjazd przyniósł mi zrozumienie roli lidera;

- Ważne było dla mnie postawienie pytania, kim jest dla mnie Jezus. Trudny był temat i pytania o dialog jako drogę do świętości. Widzę potrzebę rekolekcji dla animatorów;

- Jako wspólnota międzynarodowa mamy różny stopień rozwoju w różnych krajach, ośrodkach. Nie ma innej dobrej drogi jak wspólne dbanie o duchowość, charyzmat i misję;

- Doświadczyliśmy prawdziwej jedności w różnorodności.

Powyższe wypowiedzi są tylko skrótem odręcznych notatek. Większy wybór wypowiedzi (były nagrywane)  znajdzie się w przewidywanym wydaniu zeszytu z materiałami ze Zjazdu.

 Pracowaliśmy, ale nie tylko….

W jeden z wieczorów przyjechał do domu rekolekcyjnego huculski zespół muzyczny z Kołomyi. Składał się on z rodziny, która grała na cymbałach, bandurze, bębnie i drymbie. Śpiewali huculskie pieśni. Jednakże szczególne wrażenie wywarło na nas świadectwo bandurzystki (choć grała też na bębnie), która powiedziała na zakończenie koncertu, że jej małżeństwo przeżywało kryzys, a ona chorowała na depresję. Po uczestniczeniu w Spotkaniach Małżeńskich wyszli z kryzysu, ona odzyskała zdrowie, chęć do życia i z większą pasją zaangażowała się w zespół (mąż jest w nim głównym cymbalistą).

W  czasie Zjazdu mieliśmy ognisko, znakomicie prowadzone przez Martę Świstun (Ukraina), podczas którego każdy kraj prezentował swoją piosenkę, przeplataną grami i zabawami; chętni mogli potańczyć. Były oczywiście kiełbaski pieczone na ognisku.

Poza tym odbyły się dwie wycieczki: na Makowicę i na Bukowel, z których podziwialiśmy panoramę Czarnohory i Gorganów. Na szczycie Makowicy liturgii w obrządku wschodnim przewodniczył biskup (władyka) Dmitrij Hrihorak.

Wydarzenia towarzyszące Kongresowi

Przed rozpoczęciem Zjazdu odbyła się we Lwowie konferencja prasowa, której inicjatorem był o. Mariusz Krawiec, Animator Spotkań Małżeńskich od dwóch lat pracujący we Lwowie. W jej rezultacie informacje o Zjeździe ukazały się w Radio Watykańskim w wersji ukraińskiej i polskiej, oraz w wydawanym we Lwowie katolickim czasopiśmie Credo, a także w Biuletynie Katolickiej Agencji Informacyjnej w Polsce. W wyniku tej konferencji prasowej informacje o Zjeździe ukazały się na wielu portalach internetowych i Facebookach.

Dn. 5 sierpnia odbyło się spotkanie Zarządu Dzieła, podczas którego zatwierdzono „Podręcznik dla prowadzących rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie” jako oficjalny podręcznik Spotkań Małżeńskich. Zatwierdzono też wstępnie tekst listu do wszystkich Animatorów Spotkań Małżeńskich na świecie (przyjęty później przez aklamację przez uczestników Zjazdu jako „Przesłanie”, które było rozesłane bezpośrednio po Zjeździe do wszystkich uczestników i drukujemy je także poniżej), oraz tekst listu do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisława Ryłko. Dn. 7 sierpnia Zarząd Dzieła spotkał się ponownie i omówił aktualną sytuację w spotkaniach Małżeńskich w niektórych krajach oraz sformułował wstępne wnioski płynące ze Zjazdu.

 Przesłanie ze Zjazdu do wszystkich Animatorów we wszystkich krajach, w których funkcjonują Ośrodki Spotkań Małżeńskich

 Kochani  Animatorzy - Małżeństwa, Kapłani i Siostry Zakonne,

Zgromadzeni na międzynarodowym Zjeździe Krajowych Liderów Spotkań Małżeńskich w Jaremczy na Ukrainie, przesyłamy Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia. Tworzymy wielką rodzinę Spotkań Małżeńskich od Irkucka po Chicago i tu w Jaremczy przeżywamy Waszą bliskość i jedność z Wami. Jako myśl przewodnią Zjazdu wybraliśmy słowa z listu św. Pawła: „Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie” (Łk 12,37). W tym kontekście wyrażamy radość, że tak dużo małżeństw i kapłanów czuwa nad dialogiem, jako swojej drodze duchowej i oddaje ogromną część swojego życia, by stał się drogą coraz większej liczby małżeństw i przygotowujących się do małżeństwa na całym świecie, by stał się drogą więzi z Panem Bogiem. W okresie ogromnego kryzysu wiary, w epoce masowej laicyzacji, kryzysów i rozpadu małżeństw, rosnącej liczbie związków nieformalnych, rozwój Spotkań Małżeńskich jest coraz bardziej potrzebny. Dlatego na naszym Zjeździe staramy się pogłębić rozumienie duchowości, charyzmatu i misji naszego Stowarzyszenia oraz zastanawiamy się, jak lepiej czuwać nad naszymi Ośrodkami.

Owocami Zjazdu będą dzielić się z Wami wszystkimi jego uczestnicy. Postaramy się by dotarły do Was także w biuletynie lub w zeszycie formacyjnym.

Tymczasem życzymy wszystkim radości z codziennego rozpoznawania dialogu jako drogi duchowej, radości z zaangażowania w Spotkania Małżeńskie jako Animatorów. Życzmy sobie nawzajem, by Pan, gdy przyjdzie, zastał każdego z nas czuwającego przy Jego Dziele.

 Zarząd Dzieła: Daina i Uldis Żurilo (Łotwa), Irena i Jerzy Grzybowscy (Polska),

Vira i ZinoviyjKuzymkiwy (Ukraina), Alena i Paweł Kuźmickije (Białoruś)

wraz z uczestniczącymi w Zjeździe Liderami Krajowymi

i wszystkimi zgromadzonymi w Jaremczy.

Jaremcze, 7 sierpnia 2016 r.