Aktualności

 

Przy okazji Zjazdu Liderów Spotkań Małżeńskich w Konstancinie ukazało się szereg artykułów i programów na temat Spotkań Małżeńskich. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

 

 

 

 

 

więcej...

Z okazji Międzynarodowego Zjazdu Liderów Spotkań Małżeńskich w Konstancinie,  Prefekt Papieskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Kardynał Kevin Farrell
skierował do uczestników Zjazdu specjalne przesłanie. Zamieszczamy je poniżej w tłumaczeniu z języka angielskiego.
Drodzy Ireno i Jerzy Grzybowscy, i wszyscy Liderzy Spotkań Małżeńskich, zebrani w tym roku w Konstancinie.
W czasie, gdy przybyliście z całego świata na tę międzynarodową konferencję liderów, z radością przekazuję wyrazy mojego poparcia dla tej ważnej misji i apostolstwa podejmowanego przez każdego z Was i przez Wasze stowarzyszenie, poprzez Waszą służbę na rzecz narzeczonych, małżonków, rodzin chrześcijańskich, a nawet osób w związkach nieuregulowanych, aby wszyscy mogli nieustannie wzrastać do życia łaską i ściślejszego zjednoczenia we wspólnocie chrześcijan.

więcej...

"Wasza praca wyprzedziła to, co zostało sformułowane w Amoris Laetitia. W Spotkaniach Małżeńskich dokonuje się prawdziwe duszpasterstwo rodzin.” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski w homilii podczas Mszy św. jubileuszowej    na międzynarodowym Zjeździe w Konstancinie k. Warszawy w dniach 14-16 września 2018 r.   Metropolita podkreślił:  Jeśli nie będziesz budował na własnym "ja", ale na drugim człowieku i razem z drugim człowiekiem, nie zapominając o Panu Bogu, owoc i skutek takiego ducha będzie błogosławiony i będzie drogą świętości i zbawienia,   a tego uczą Spotkania Małżeńskie.  Dodał, że trudności w małżeństwie zawsze będą, ale małżonkowie nie są skazani na samotność, ponieważ Bóg zawsze jest z nimi.

więcej...

Dn. 5 września w Centrum Medialnym Katolickiej Agencji Informacyjnej odbyła się konferencja prasowa zatytułowana „Ostatnia  deska ratunku  i  droga do świętości, czyli Spotkania Małżeńskie po 40 latach”. Złożyły się na nią wypowiedzi:

- Irena i Jerzy Grzybowscy, Spotkania Małżeńskie wobec nowych wyzwań w duszpasterstwie,

- Urszula i Mikołaj Pstrągowscy, Wieczory dla Zakochanych, czyli przedmałżeński kurs przeciwmałżeński,

- Andżelika i Sławomir Kostarscy, Rozwiedzeni  w nowych związkach  i  ich nadzieja odzyskana,

- o. Mirosław Pilśniak OP, Co robi kapłan wśród małżeństw?

 Archiwum KAI

 

więcej...

Zarząd Krajowy Spotkań Małżeńskich w Polsce podsumował działalność Stowarzyszenia w 2017 r. W roku tym odbyło się 95 Rekolekcji podstawowych dla  małżeństw, w których   uczestniczyły 1302 małżeństwa (o 95 par więcej niż w roku ubiegłym) oraz 21 księży, 24 alumnów seminariów duchownych i 4 siostry zakonne. W całej Polsce zorganizowanych  zostało 29 edycji Wieczorów dla  Zakochanych, w których udział wzięły 584 pary przygotowujące się do małżeństwa. Rekolekcji dla Narzeczonych odbyło się 30, a uczestniczących w nich par było 626. Ponadto odbyło się 17 rekolekcji pogłębiających, w których uczestniczyły 223 małżeństwa, oraz 2 kapłanów i 1 siostra zakonna.

więcej...

Strona 1 z 23  > >>