Informacja Administratora Danych Osobowych

Drodzy uczestnicy rekolekcji, warsztatów i innych form działania Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”. W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy o to abyście się zapoznali z informacją Administratora Danych osobowych.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie.
RODO w większym stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie ich dane są przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. Przepisy RODO zastąpią obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Od kiedy zacznie obowiązywać RODO?

Rozporządzenie RODO zacznie obowiązywać w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

Dlaczego Spotkania Małżeńskie podlegają RODO?

RODO podlega każda firma, jak również stowarzyszenie, które przechowuje dane osobowe osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Skąd mamy dane osobowe? Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe uczestników organizowanych przez nas rekolekcji, kursów i warsztatów. W naszej bazie przechowujemy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, adres email, numer telefonu oraz informację czy jesteście zainteresowani uczestnictwem w małej grupie, a także najbliższy waszemu miejscu zamieszkania, ośrodek diecezjalny Spotkań Małżeńskich.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich (SPSM).

Dlaczego powołaliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich (SPSM)?

Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples) są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich Nr 752/09/S-61/B-109 z dnia 15 sierpnia 2009 r.

Spotkania Małżeńskie to stowarzyszenie kościelne nieposiadające osobowości prawnej. Dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich (SPSM), które jest organizacją zarejestrowaną w Polsce i posiada osobowość prawną. Celem stowarzyszenia SPSM jest wspieranie i niesienie pomocy ruchowi rekolekcyjnemu Spotkania Małżeńskie.

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas:
• na adres e-mail: rodo@spotkaniamalzenskie.pl
• lub na adres pocztowy: Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich, ul. Meander 23 m. 22, 02-791 Warszawa

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spotkania Małżeńskie?

Uczestnicząc w rekolekcjach dla małżeństw, turnusach dla rodzin, w „Wieczorach dla Zakochanych” lub w „Rekolekcjach dla Narzeczonych” uzyskujemy dane osobowe, które przechowujemy w celu informowania o naszych propozycjach kontynuowania formacji dialogu:
• rozsyłając pocztą elektroniczną materiały formacyjne w formie newslettera,
• zapraszając:
•• na ogólne spotkania porekolekcyjne dla uczestników rekolekcji podstawowych prowadzone w ośrodkach diecezjalnym,
•• na spotkania małej grupy w ośrodku diecezjalnym,
•• do udziału w rekolekcjach pogłębiających lub ponownego udziału w rekolekcjach podstawowych,
•• do udziału w turnusach wakacyjnych,
• lub do skorzystania z innych propozycji dla małżeństw i rodzin, narzeczonych i zakochanych oferowanych przez Spotkania Małżeńskie.
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie formalnej zgody wyrażonej przez uczestników zainteresowanych dalszym kontaktem z nami.

Prawa wobec Spotkań Małżeńskich w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień tych można skorzystać w następujący sposób:
• jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać
•• sprostowania danych osobowych;
•• ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane osobowy nie będą przetwarzane, ale pozostaną w bazie danych, do momentu żądania ich usunięcia,
• w przypadku rezygnacji z naszych propozycji, można:
•• zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
•• cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
•• zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte z bazy zarządzanej przez Spotkania Małżeńskie;
• w przypadku żądania przeniesienia danych zostanie ono wykonane po przekazaniu do Spotkań Małżeńskich zgody na ich przeniesienie.
W związku z przetwarzaniem przez Spotkania Małżeńskie danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Danych osobowych nie udostępniamy nikomu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Spotkania Małżeńskie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


Zarząd Krajowy Spotkań Małżeńskich w Polsce